Minggu, 11 Maret 2012

LIrik Lagu Rohani

1.             Ada Satu Sobatku yang Setia
Tak pernah dia tinggalkan diriku
Diwaktu aku susah waktu ku sendirian
Dia s’lalu menemani diriku
     Nama-Nya Yahshuah (Yesus) } 2x
Nama-Nya Yahshuah (Yesus) yang menghibur hatiku
     Nama-Nya Yahshuah (Yesus) } 2x
Nama-Nya Yahshuah (Yesus) yang menghibur hatiku

2.             Ada Senyum di Wajahmu
Ada senyum di wajahmu
Ada senyum di wajahmu
Kar’na Yahshuah (Yesus)
Ada senyum di wajahmu } 2 kali
Kar’na Yahshuah (Yesus)
     Senyumlah dan muka gembira
     Angkat tangan dan pujilah Dia
     Bergandeng tangan semua
     Senyum gembira

3.             Aku Diberkati
Sepanjang hidupku diberkati
Bila bangun pagi hari
Siang berganti malam aku diberkati

4.             Tuhan Itu Baik
Sungguh baik bagiku
Ditunjukkan-Nya kasih setia-Nya
Dia menyediakan yang kuperlukan
Menyatakan kebaikan } 2 x
Menyatakan kebaikan-Nya padaku
     Kasih setiaNya
     Tak pernah berubah
     Dulu s’karang dan s’lamanya
     Apabila kuasa dalam nama-Nya
     Yahshuah (Yesus) ku luar biasa

5.             Tuhanku  Luar Biasa }4x
Amen  } 5x

6.             Tuhan Itu Baik } 3 x
Baik buat saya
Puji Tuhan s’lalu } 2x
Puji Tuhan dihatiku
Puji Tuhan di hati s’lalu

7.             Tuhan mana sperti Tuhanku
Tidak ada
Tuhan mana s’perti Tuhan ku
Tidak ada
     Dia benteng perisai
     Menara pembebasan
     Bagi orang yang percaya pada-Nya

8.             Tuhan yang Kita Sembah
Tuhan yang maha Kuasa
Malaikat tunduk diri
Surga bumi puji
Tuhan yang Maha Kuasa

9.             Tuhan Kita Heran dan Besar
Tuhan yang heranlah
Tuhan yang cinta kita semua
Berkati dengan limpah                           2x
Tuhan yang heranlah
     Tuhan kita heran


10.         Tuhan Ditinggikan
-       Dengan sorak sorai
-       Dengan sangkakala
-       Dengan soraksorai
Bersoraklah bagi Tuhan } 2x
          Biar sangkala berbunyi
          Tepuk tangan puji Tuhan
          Tuhan diagungkan } 2x
          Tuhan diagungkan tinggi

11.         Tuhan itu baik, Sungguh Baik Bagiku
Ditunjukkan-Nya kasih setia-Nya
Dia menyediakan yang kuperlukan
Menyatakan kebaikan }2 x
Menyatakan kebaikan-Nya padaku
     Kasih setiaNya, tak pernah berubah
     Dulu s’karang dan s’lamanya
     Ajaiblah kuasa dalam namaNya
     Yahshuah (Yesus) ku luar biasa.

12.         Ajaiblah Tuhan
Kau sungguh heran, kami yang disini
Memuji Tuhan,
Engkaulah Tuhan, yang layak disembah
Yahshuah Tuhan ku yang heran

13.         Abba Bapa … } 2x
Kau sgalanya, bagiku
Kunaikkan syukur pada-Mu
Dengan segenap hatiku, Abba Bapa
Kumengasihi-Mu
     Lebih dari s’glanya, kuingin kau Tuhan
     Mas perak dan permata, tiada artinya
     Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu
     Jadikanku hamba setia kepada-Mu

14.         Aku Hendak Bersyukur pada Tuhan
Kar’na keadilanNya
Dan bermazmur bagi nama Tuhan
Yang Maha Tinggi
     Ya Tuhan Tuhan kami, betapa mulianya
     namaMu Tuhan kami
     dimuliakan atas s’luruh bumi

15.         Tuhan Roh Kudus, Penuhi Kami
Kurindu Kau selalu, dalam hidupku
Tuhan Roh Kudus, ubah hatiku
Celikkanku, jamahlah kurindu HadiratMu
     Kusembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan
     Dan kusanjang kau mulia,
     Mulia BagiMu Tuhan.

16.         Aku mau Jadi Roti
Yang terpecah bagi-Mu
Aku mau jadi, anggur yang tercurah Bagi-Mu
Aku mau jadi saksi memberitakan InjilMu
Melayani, melayani lebih sungguh
     Melayani, melayani lebih sungguh
     Yahshuah lebih dulu melayani, kepadaku
     Melayani, melayani lebih sungguh.

17.         Ajarku Mengerti Segala RencanaMu
Ajarku berserah, hanya padaMu
Bimbinglah jalanku, dalam terang Firman-Mu
Ajarku berharap hanya pada-Mu
     Bapaku, ajaib s’gala rencana-Mu
     Tuhanku heran, perbuatan-Mu
     Engkau sanggup mengadakan
     Segala yang kuperlukan
     Menurut kehendak-Mu, terjadilah
18.         Tuhan Disini, So Pasti Udara Segar
Yang kuhirup, Dia seperti fajar
Yang merekah setiap hari
Dengarkanlah doaku ya Tuhan yang hidup

19.         Aku Mengasihi Engkau Yahshuah (Yesus)
Dengan segenap hatiku
Aku mengasihi Engkau Yahshuah
Dengan segenap jiwaku
     Kurenungkan Firman-Mu
     Siang dan malam, kupegang firmanMu
     Dan kulakukan, Engkau tau ya Tuhan
Tujuan hidupku, hanyalah untuk Menyenangkan hati-Mu.

20.         Ajar Kami Tuhan
Hidup dalam jalan-Mu, ajar kami
Beroleh hati bijaksana
Ajar kami Bapa, hidup dalam  jalan-Mu
Agar semua rencana-Mu digenapi

     Mulialah namaMu Tuhan
     Ajaiblah jalanMu, bimbing aku
     Disetiap waktu
     Besar setia-Mu Tuhan
Agunglah karya-Mu, Yahshuah aku bersukur pada-Mu

21.         Anak Tuhan NamaNya Yahshuah
Menyembuhkan, menyucikan
Bahkan mati tebus dosaku
Kubur kosong membuktikan, Yahshuah hidup
     S’bab Dia hidup, ada hari esok
     Sbab Dia hidup kutak gentar
     Karna kutau Dia pegang hari esok
     Hidup jadi berarti, s’bab Yahshuah hidup.

22.         Aku Jalan Kebenaran
Dan jalan kehidupan, itulah Yahshuah katakan
Aku percaya, Amen, didalam nama-Nya
Ada keselamatan kekal
Glori haleluya } 2x
Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal

23.         Api Roh Kudus telah dicurahkan
Bangkit grejaNya dipulihkan
Mari umat tebuskan, nyatakan kemuliaan Yahshuahlah Tuhan Raja kita
     Api Roh Kudus telah dicurahkan
     Hati umatNya dinyalakan
     Hati kami terbeban
     P’nuh dengan kasih Tuhan
     Britakan Injil Keselamatan
Mari semangat, semangat, semangat
Bekerja buat Tuhan
Mari semangat, semangat, semangat
Britakan InjilNya, ladang sudah menguning
Panen besar telah tiba…
Semangat, semangat, semangat
Semangat besar bagi Dia
Menginjil…., bersaksi……, berdoa ….

24.         Ada Suka Cita Dalam Melayani Tuhan
Sukacita dari Roh Kudus
Hati penuh damai karna Yahshuah
Beserta dalam kita melayani Tuhan


Yahshuah Mulia
 
25.         Bukan Kuat, Bukan Gagah
Tapi rohku kata Tuhan                  2x
     Gunung ini dipindahkan
     Gunung itu disingkirkan
     Gunung tinggi diratakan
     Oleh Rohku kata Tuhan.

26.         Bilurnya } 2x
Bilur-Nya sungguh heran
Bilur-Nya } 2x
     Bilur-Nya sungguh heran
     Asal percaya saja semua sakit hilanglah
     Oleh Tuhan Yahshuah tertolong

27.         Biar Bumi Akan Berlalu
Biar bulan tak bercahaya lagi
Biar langit akan bergoncang
Matahari tak bersinar lagi
Tetapi Tuhan Yahshuah Ku
Tak pernah ingkar janji
Semua yang diFirmankan-Nya
Pasti akan digenapi.

28.         Betapa Baiknya Engkau Tuhan
Kasih-Mu tiada berkesudahan
Betapa mulia nama-Mu Yahshuah
Jiwaku diselamatkan
     Hosana … kumemuji Tuhan
     Hosana … kutinggikan Tuhan
     Hosana … Hosana … Hosana.

29.         Bangkit S’rukan Nama Yahshuah
Maju, nyatakan kuasaNya
Kita buat iblis gemetar, kalahkan
Tipu dayanya, dengan kuasa nama-Nya
     Nama Yahshuah, menara yang kuat
     Nama Yahshuah, kota benteng yang teguh
     Nama Yahshuah, kalahkan semua musuh
     Nama Yahshuah, diatas sgalanya.

30.         Bertemu Dalam KasihNya
Berkumpul dalam anugrah-Nya
Bersukacita semua
Di dalam rumah Tuhan
     O, saudaraku dan saudariku
     Tuhan cinta dan mengasihimu
     Mari kita bersukacita
     Di dalam rumah Tuhan

31.         Biarpun Gunung-gunung Beranjak
Dan bukit-bukitpun bergoyang
Tapi kasih setia-Mu tak akan
beranjak dariku
     Tak akan beranjak, tak akan bergoyang }2x
     Demikianlah Firman Tuhan
     Yang mengasihiku

32.         Besarkan Nama Tuhan, Pujilah Dia
KemurahanNya Besar, tiada terkira
Aku tak dapat balas, betapa besar kasihNya
O… besarkanlah nama-Nya
     Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa
     Tuhanlah penolong hidupku, haleluya
     Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa
     Jiwaku ditebus oleh-Nya

33.         Bersama-Sama Dengan Tuhan
Kami melakukan perkara yang besar
Bersama-sama dengan Tuhan
Kami hadapi semua
Dia ‘kan menginjak-injak
Segala musuh kami, perkara besar terjadi
Bersama dengan Tuhan


 
34.         Bila Roh Tuhan ada di dalamku
Ku’ kan menari seperti Daud menari      2x
Ku’kan menari }2x
Ku’kan menari s’perti Daud menari

35.         Bersoraklah Bagi Bapa Yahweh  Kita
Bersoraklah bagi Bapa Yahweh kita       2x
Di dalam nama Tuhan Yahshuah
Ada kuasa dan kemenangan
Di dalam nama Tuhan Yahshuah
Kuasa iblis t’lah dikalahkan

36.         Besar dan perkasa Tuhan kita
Besar dan dahsyat Dia                        2x
Angkatlah panjimu dan suaramu
Puji sang Raja, besar dan perkasa Tuhan kita
Besar dan dahsyat Dia

37.         Bernyanyilah Bersoraklah Haleluya
a.    Bernyanyilah Tuhan kita heran
b.    Bagi Tuhan kekuatanku
Angkat suara puji Dia, Tuhan s’gala Tuhan,
Angkatlah tangan sembah Dia
Bagi Raja S’gala Raja

38.         Bahwa Tuhan Juga, Gunung Batuku
Bahwa Tuhan juga, kota bentengku
Bahwa Tuhan juga, penolongku
Yaitu Tuhanku dan gunung batuku
     Aku percaya akan Dia, perlindunganku
     Aku percaya akan Dia
     Tanduk selamatku
     Aku percaya akan Dia, sang perisaiku
     Tempat perlindungan yang tinggi

39.         Bersorak-Sorailah
Bagi Tuhan kekuatan kita
Bersorak-soraklah, bagi Tuhan Yakub
Angkatlah lagumu, bunyikan rebana
Kecapi yang merdu, diiringi gambus
     Tiup-tiuplah sangkakala
     Pada bulan baru, pada bulan purnama
     Pada hari raya kita
     Masyurkan namaNya, hai seluruh bumi
     Bahwa Yahshuah Tuhan, Raja s’gala Raja

40.         Biar S’gala Umat Memuji Hu 2x
Biar s’gala umat memuji Hu
Umat yang t’lah dibebaskan-Nya

41.         Bersama Yahshuah
a.    Lakukan perkara besar
b.    Tidak ada yang sukar
c.    Ada jalan keluar
Untuk masalahku, untuk masalahmu
          Untuk masalah kita semua
Yahshuah Anak Domba Tuhan
Juruselamat umat manusia
Yahshuah tabib yang ajaib
Dia menyembuhkan, dia menguduskan
Dia membenarkan, dialah Raja segala Raja


42.         Biarlah Roh-Mu Menyala-nyala
Dan layanilah Tuhan                     2x
     Tak ada banyak waktu
     Giatlah dan jangan lalai
     Pekerjaan besar, menunggu
     Ladang siap dituai
Tanggalkan segala beban
Dan dosa yang merintangi
Berlari pada tujuan
Panggilan sorgawi

43.         Biar segala yang bernafas
Memuji nama-mu Tuhan
S’bab nama-Mu besar, s’bab nama-Mu mulia
Biar segala yang bernafas
Memuji nama-Mu Tuhan
Yahshuahlah Tuhan, Yahshuahlah raja, Sgala raja
     Bersorak-sorai, bersukacitalah
     Dihadapan Bapa Yahweh kita
     Biar yang bernafas memuji Dia
Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian
Kita semua datang memuji Dia
Memuji Dia.

44.         Bersorak-sorai orang-orang yang benar
Yang dalam Tuhan
Bersorak-sorai, orang-orang benar
Yang dalam Tuhan
     Jiwaku membungbung tinggi s’perti
     Rajawali di langit
     S’bab besar kasih-Nya kepada kita
     Aku bersukacita.

45.         B’ri Pujian Bagi-Mu, Tuhan
Pujian bagi-Mu Tuhan
Nama-Mu besar dan layak dipuji
     Kutinggikan nama-Mu Tuhan
     Mulia nama-Mu Tuhan
     Nama-Mu besar dan layak dipuji

46.         Bersyukur-Bersyukurlah
Sebab Dia Baik
Kasihnya pada kita, tulus dan setia
Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia
Kita bermazmur meninggalkan nama Yahshuah
     Dialah Alfa dan Omega
     Dia yang awal dan yang akhir
     Dia layak t’rima puji, hormat syukur

47.         Bapa Engkau Sungguh Baik
Kasih-Mu melimpah, dihidupku
Bapa, kuberterimakasih, berkat mu hari ini
Yang kau sediakan bagiku
  Kunaikkan syukurku, buat hari yang kau bri
  Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu
  S’lalu baru dan tak pernah terlambat
  Pertolongan-Mu, besar setia-Mu
  Di s’panjang hidupku.

48.         Bapa, Bapa Kunaikkan Syukur
Kepada-Mu
Bapa-Bapa kunaikkan syukur kepada-Mu
Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa
Bapa kumengasihi-Mu
YAHSHUAH BAIK49.         Bagaikan Tanah Kering
Yang merindukan air, demikianlah jiwaku
Haus akan Engkau
Kurindu selalu, hadir-Mu dihidupku
Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku
     Mengalirlah, Kuasa Roh Kudus
     Mengalirlah, ditempat ini
     Mengalirlah, o … Roh Kudus
     Pulihkanku.

50.         Bapa, Kupersembahkan Tubuhku
S’bagai persembahan yang hidup
Kudus dan yang berkenan bagiMu
     S’bagai ibadah yang sejati
     Kusembah kau Tuhan } 2x
     Kuserahkan hidupku kepadaMu
     Untuk kemuliaan nama-Mu

51.         Bagi Tuhan yang Mulia
Yang bertahta di k’rajaan surga
Bagi anak Domba, Yahshuah Hamasiakh Tuhan
Engkau layak disembah
     Mari datang kepada-Nya
     Sujud dihadapan tahta-Nya
     Mari puji Dia, Raja maha kuasa
     Engkau layak disembah
Haleluya …}2x
Terpujilah nama-Mu
     S’gala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa
     Bagi Dia S’lama-lamanya.

52.         Besar dan Ajaiblah Karya-Mu
Adil dan benarlah jalan-Mu
Raja s’gala bangsa, Yang Maha Kuasa
Mulia nama-Mu
     Layaklah, segala bangsa
     Sujud kepada-Mu
     S’bab Kau Tuhan yang kudus
     Layak disembah

53.         Bila Kulihat Bintang Gemerlapan
Dan bunyi guruh riuh kudengar
Ya Tuhan ku tak putus aku heran
Melihat ciptaan-Mu yang besar
     Maka jiwaku pun memuji-Mu
     Sungguh besar kau Tuhanku 2x

54.         B’riku Hati Untuk Memuji-Mu
B’riku hati untuk menyembah-Mu
B’riku hati memujiMu
Dan mengasihi Engkau
S’perti wanita yang datang mengurapi-Mu

55.         Bersama Malaikat disurga
Nyanyikan kidung pujian
Bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu
Yahshuah aku memuji-Mu
     Tanganku kuangkat pada-Mu
     Masuk dalam hadirat-Mu
     Rasakan kasih-Mu, kujadi milikMu
     Yahshuah aku menyembahMu
Hosana, Hosana …
Aku memuji-Mu…
Haleluya, haleluya
Aku menyembah-Mu56.         Berhembuslah Roh Kudus
Ditempat ini, berhembuslah roh kudus
Dengan kuasa-Mu
Pulihkan g’reja-Mu diakhir zaman
Berhembuslah, berhembuslah, s’karang
     Urapilah kami dengan minyak baru
     Penuhiilah kami dengan hadirat-Mu
     Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu
     Dicurahkan di Gereja-Mu

57.         Biarku Datang Kesungai-Mu Tuhan
Biarku minum disungai-Mu Tuhan
Biarku Hidup disungai-Mu Tuhan
Biarku datang, biarku minum, biarku hidup.

58.         Bawa Ku Berjalan Bersama-Mu
Tuhanlah yang jadi kekuatanku
Taruh Roh-Mu dalam hatiku
Agarku kenal kehendak-mu
     Ini aku, ingatlah Tuhan
     Kuberikan hidupku bagi-Mu
     Berapa pun harga yang ‘kan kubayar
     Kukerjakan visi-Mu…

59.         Banyak Perkara
Yang kusimpan dalam hati
Mengapakah harus terjadi
Di dalam kehidupan ini
     Satu perkara, yang kusimpan dalam hati
     Tiada satu pun yang terjadi
     Tanpa Tuhan peduli
Tuhan peduli, Tuhan mengerti
Segala persoalan yang kita hadapi
Tak akan pernah, dibiarkanNya
Kubergumul sendiri
S’bab Tuhan mengerti

60.         Belum Pernah Ada
Kasih di dunia, sanggup menerima diriku
Apa adanya, selain Kasih-Mu Yahshuah
     Sungguh tiada lagi, kasih sperti ini
     Sanggup mengubah hidupku
     Menjadi baru, selain kasihMu Yahshuah
Kau ku kagumi dalam hati
Kasih-Mu tiada duanya
Sampai kini, ku akui
Kasih-Mu tiada duanya

61.         Berjuta Jiwa (Tangan)
Tak tau kemana ‘kan pergi
Berjuta hati, t’lah lama menantikan kasih
o… Tuhan jadikanlah hidupku Alat kasih-Mu
dan memuliakan-mu seumur hidupku
  melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi }3x
  melayani dan mengasihi-Mu

62.         Brikan Kuhati, S’perti hati-Mu
Yang penuh dengan belas kasihan
B’rikan kumata, seperti mata-Mu
Memandang tuaian disekelilingku
     Brikan ku tanganMu
     Tuk melakukan tugas-Mu
     Brikan ku kaki-Mu
     Melangkah dalam Rencana-Mu
     Brikanku, brikan ku
     Brikan ku hati-Mu
63.         Bagai Kau dan Bapa Satu
Yahshuah kami pun mau tuk bersatu
Satu didalam kasih-Mu
Penuhi rindu-Mu, atas negriku
     Ini kami bersatu berdoa padaMu
     Menyentuh hatiMu
     Datang kemuliaanMu
     Slamatkan bangsaku
     Slamatkan Indonesia Tuhan

64.         Betapa Kumencintai
Sgala yang telah terjadi
Tak pernah sendiri, jalani hidup ini
Slalu menyertai
     Betapa kumenyadari
     Didalam hidup ku ini
     Kau selalu memberi
     Rancangan terbaik
     Oleh karena kasih
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku
Menjadi yang baharu
Bagai emas yang murni
kau membentuk bejana hatiku
     Bapa, ajarku mengerti
     Sebuah kasih, yang selalu memberi
     Bagai air mengalir
     Yang tiada pernah berhenti

65.         Betapa engkau baik … 2x
Kau selalu baik kepadaku
Bapa kucinta kau
     Aku memujiMu, aku menyembah-Mu
     Kunyanyi haleluya
     Bapa kucinta kau

66.         Bersyukur selalu Atas Kasih-mu
Dalam hidupku, tiada kuragu
Atas rencanamu, tuk masa depanku
     Sebagai Bapa yang baik
     Yang tak pernah Kau meninggalkanku
     Sbagai Bapa yang sangat baik
     Yang tak pernah kau melupakan ku
Ku kan mencari dan bersuka
Kar’na-Mu oleh Yahshuah ku
Ku ‘kan minum air-Mu
S’bagai rusa rindu selalu
Ku’kan hidup dalam-Mu
Dan hidup-mu di dalamku, O … Yahshuahku
Kau sangat kucinta

67.         Buka mata hatiku 2x
Biar ku memandangMu 2x
     Kau layak ditinggikan
     Nyata kemuliaan-Mu
     Kusembah kudus, kudus, kudus
     Biar kumemandangMu

68.         Bukan Dengan Barang Fana
Kau menebus dosaku
Dengan darah yang mahal
Tiada noda dan cela
     Bukan dengan emas perak
     Kau membayar diriku
     Oleh segenap kasih, dan pengorbanan-Mu
          Ku telah mati, dan tinggalkan
          Cara hidupku yang lama
          Semuanya sia-sia, dan tak berarti lagi
          Hidup ini ku letakkan
          Pada mezbahMu ya Tuhan
          Jadilah padaku seperti yang kau ingini
69.         Bukan Dengan Kekuatanku
Kudapat jalani hidupku
Tanpa Tuhan yang disampingku
Ku tak mampu sendiri
     Engkaulah kuatku, yang menopangku
     Kupandang wajah-Mu dan berseru
     Pertolonganku datang dari-Mu
     Peganglah tanganku jangan lepaskan
     Kaulah harapan dalam hidupku
    
70.         Ceritakanlah PerbuatanNya
Diantara segala bangsa
kemuliaannya yang sungguh ajaib
Diantara suku bangsa
     S’bab Tuhan Maha Besar
     Dan sangat terpuji
     Dia lebih dahsyat dari segalanya
     S’bab Tuhan Maha Besar
     Dan sangat terpuji
     kuasaNya dahsyat, dahsyat
     menghancurkan musuh
    
71.         Diamana Saja Kupuji
Setiap saat kupuji
kasihNya seluas samudra
kupuji nama Yahshuah tinggikan nama Yahshuah
kar’na nama Yahshuah mulia

72.         Dalam Yahshuah Kita Bersaudara } 3x
Sekarang dan selamanya
     Dalam Yahsuah ada kemenangan } 3x
     Sekarang dan selamanya
     Dalam Yahshuah ada kemenangan

73.         Di S’luruh Dunia
-       Roh Tuhan bekerja
-       Seperti nabi bersabda
-       Ada ilham Roh yang Heran
Tentang kemuliaan Tuhan
Seperti air menutupi lautan

74.         Dia tak pernah Gagal
Kar’na Dia Tuhan, dia tak pernah lalai
Dia jamin FirmanNya
S’bab Dia Tuhan raja s’gala Raja
Kekuatanku perisaiku, dan Gunung Batuku
Bersoraklah puji sembah DIa
Yahshuahku Raja Mulia, Yahshuahku Tuhan Perkasa
Yahshuahku Tuhan pemenang, Yahshuah Raja

75.         Dalam Nama Yahshuah } 2x
Ada kemenangan
Dalam nama Yahshuah }2x
Iblis dikalahkan, dalam nama Tuhan Yahshuah
Siapa dapat melawan
Dalam nama Tuhan Yahshuah, ada kemenangan

76.         Dialah Tuhan Yang Menyembuhkan
Dialah Tuhan yang mencukupi
Dialah panji keselamatan
Dialah Tuhan Sang Damai
     Jehova Rapha, Tuhan yang menyembuhkan
     Jehova Jireh, Tuhan yang mencukupi
     Jehova Nishi, Panjai Keselamatan
     Jehova Syalom, sang damai


77.         Dengarkanlah Suara Panggilan-Mu
Bagi kita anak muda
Nyatakanlah pada generasi-Mu
Keselamatan dalam Yahsuah Tuhan
Ayunkan langkahmu, Tuhan memanggilmu
     Kabarkanlah pada generasimu
     Kemana saja Tuhan membawamu
Jangkau anak muda, jangkau bagi Yahshuah
Ini tugasmu, ini tugasku
Jangkau anak muda bawa pada Yahshuah
S’karang waktunya, b’ritakan Injil-nya
     Jangkau anak muda, JAM

78.         Dengarkanlah Suara Nafiri
Memanggil suara umat-Nya
Dari s’luruh penjuru bumi
Datang untuk menyembah Dia
     Bersiap maju janganlah lengah
     Yahshuah penglima kita
     Kenakan semua senjata Tuhan
     Dengan kuasa Roh Kudus
Api kemuliaanNya, tercurah dari surga
Penuhi kami semua, bangkitlah Gereja-Nya
Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga
Britakan pada dunia, bahwa Yahshuahlah Raja S;gala Raja.

79.         Dengan satu hati, kami Umat-Mu
Mengundang Kau Yahshuah, hadirlah disini
Nyatakan s’gala hal, sesuai kehendak-Mu
Nyatakanlah Kuasa-mu
     Berkat-Mu tercurah penuhi hidupku
     Semua kau sediakan bagiku
     Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah
     Aku bersukacita

80.         Datang Kehadirat Tuhan
Dengan hati yang penuh sukacita
Datang kehadirat Tuhan dengan senyum           
Dan muka yang gembira
Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada
Di dalam hatimu, kenakan jubah pujian
Sambut hadir-Nya sang Raja
     Dan gunung-gunungpun bersorak-sorai
     Memuji Dia
     Dan pohon-pohonpun bertepuk tangan
     Memuji Dia
     S’kalian kita disini berkumpul
     Dan memuji Dia, Yahshuah Tuhan Raja
     Dialah yang bertahta diatas pujian

81.         Dari Terbit Matahari
Sampai pada masuknya              2x
Biarlah nama Tuhan dipuji
     Puji Tuhan } 2x
     Dari terbit matahari
     Sampai pada masuknya
     Biarlah nama Tuhan dipuji

82.         Dia Mati Bagiku, Dia Bangkit Bagiku
Dia Bapa Yahweh penyelamatku
Kuasa gelap dipatahkan, hidupku dipulihkan
Dia Bapa Yahweh kemenanganku
     Dia sungguh baik, dia sangat baik
     Yahshuah dia baik bagiku
Dia ada di dalamku, bergerak dihidupku
Dia Bapa Yahweh kekuatanku
Dia penuhi hatiku, dengan kuasa kasih-Nya
Dia Bapa Yahweh kemenanganku
     He is so good to you
     He is so good to me
     Jesus He’s so good to you and me
83.         Darah-Mu yang Sucikanku
Darah-Mu yang b;ri hidup
Darah-Mu, O Yahshuah
Menghapuskan dosaku
Ku jadi putih seperti salju o… Tuhan
Yahshuahku mulianya korban-Mu

84.         Datang Roh Kudus Kuperlu
Datang ini doaku
Datang dengan kuat kuasa-Mu
Datang dengan cara-Mu

85.         Dengan Hati Bersyukur
Pada Tuhan Yang kudus
Syukur karna Dia b’rikan anak-Nya, Yahshuah
     Kini yang lemah dikuatkan
     Yang miskin diperkaya
     Kar’na perbuatanNya pada kita
Kini yang lemah berkata ku kuat
Yang miskin berkata ku kaya
Kar’na perbuatanNya pada kita syukur…

86.         Dia Jamah S’ganap Hidupku
Dan b’ri damai dihatiku
Semua pasti berubah dan aku tau
Yahshuah jamah, ku jadi baru

87.         Dengan s’ganap hati
Dengan se’gnap jiwa, dengan kekuatanku
Kusembah kau Tuhan
Dalam kekudusan-Mu, kuangkat tanganku
Kurindu selalu, dalam hadirat-Mu
     Sebab kau yang kudus
     Anak domba Tuhan, darah-Mu tercurah
     Diatas Kalvari
     S’bab engkau yang layak
     Terima Pujian, hormat dan kuasa
     S’karang dan S’lamanya

88.         Dihadirat-Mu Aku Puas
Dihadirat-Mu, aku bebas
Dihadirat-Mu ada t’rang kehidupanku
Pernyataan kuasa Kekuatan-Mu
Dihadirat-Mu kudatang persembahkan lagu
Dihadapan Rajaku

89.         Dia Tuhan, Dia Tuhan
Dia t’lah bangkit dari maut
S’bab Dia Tuhan, setiap lutut bertelut
Semua lidah mengaku
Yahshuah Hamasiakh Tuhan

90.         Dihadapan Hadirat-Mu Ya Bapa
Kudatang dengan penuh kerinduan
Dihadapan hadirat-Mu ya Tuhan segala keangkuhanku hilang
     Kusembah Kau ya Bapa
     Kusembah Kau ya Tuhan
     Kutinggikan nama-mu Yahshuah
     Dalam hidupku, dalam hidupku slalu

91.         Dengan Berdoa Kuhadapi Semua
Dengan berdoa, s’mua berlalu
Gunung-gunung kesusahan
Gunung-gunung persoalan
Dengan berdoa s’mua berlalu


Yahshuah Mengasihi Manusia
 
92.         Dia Yahshuah T’lah Mati Bagiku
Dia yahshuah selamatkan jiwaku
Bagi dia pujianku
Tak dapat ku balas kasihNya
Dia angkatku jadi anak-Nya
B’ri damai didalam hidupku
Bagi Dia sembahku
Hanya dia segalanya bagiku
     Bagi Dia, segala pujian
     Hormat serta syukur s’lama-lamanya

93.         Di hadirat-Mu kurasakan
Kasih kuasa-Mu Tuhan
Di dalam Tangan-Mu kurasa bahagia
Dihadirat-Mu kurasakan
Damai kasih sempurna
     Yahshuah Tuhanku, Yahshuah Rajaku
     Yahshuah kau Setia

94.         Darah-Nya Menetes
Ketika Dia berdoa, Bapa satukan mereka
Agar dunia percaya
Darahnya menetes, nyatakan kerinduanNya
Jadikan satu tubuhNya agar dunia percaya
     Kami terpana DarahNya menetes
     Kami mau jawab doa-Nya
     Membangun tubuh-Nya
     Nyatakan kemuliaanNya
95.         Datang pada Tuhan dengan hati bersuka
Bawa korban ucapan syukur
Bagi Raja Mulia berkuasa selamanya
Kami bri hormat, kami b’ri syukur
     Layak Tuhan, ditinggikan selamanya
     Layak Engkau anak Domba
     Layak Tuhan, diagungkan selamanya
     Kemuliaan bagi Raja… selamanya

96.         Dengar suara disurga, seperti aliran air
Penyembahan yang dari tahta-Mu
Pujian pengagungan, dari segala bangsa
Tuk menyatakan kemuliaanMu
     Nyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan
     Kudus, kudus, kuduslah Tuhan
     Semua yang disini
     Sujud menyembah-Mu
     Kudus, kudus, kuduslah Tuhan

97.         Dalamnya Kasih-Mu bapa
Terlebih dari segalanya
Pengorbanan yang termulia slamatkan ku
Dengan Darah yang tercurah
Ampuniku atas dosa
Kubersujud kepadaMu… o Yahshuah ku
     Engkau kusembah, kau yang terindah
     Pulihkanku dengan darah-Mu
     Engkau kusembah Bapa mulia
     Seumur hidupku
     Kumau menyembahMu

98.         Dari hati yang terdalam
Kumengucapkan terimakasih padaMu
Atas cintaMu padaku
Yang terus menghadirkan rahmat bagiku
Siapakah yang terhebat dalam hidupku
     Kau membuatku tertawa
     Dan membawaku slalu dekat padaMu
     Kini hatiku bersorak
     Karna masa depanku ada padaMu
     Siapakah  yang terhebat dalam hidupku
Kan kuserukan Kau terhebat, hebat
Kan kunyanyikan Kau terhebat, hebat
Siapakah yang terhebat dalam hidupku
99.         Dari semula, tlah kau tetapkan
Hidupku dalam tangan-Mu
Dalam Rencana-Mu Tuhan
Rencana indah, tlah kau siapkan
Bagi masa depanku yang penuh harapan
     Smua baik, smua baik, apa yang
     Kau tlah perbuat dalam hidupku
     Smua baik, sungguh teramat baik
     Kau jadikan hidupku berarti

100.     Dari Utara ke Selatan
Terdengar pujian bagi Tuhan
Dari Barat sampai ke Timur
Nama Yahshuah disanjung tinggi
     Dari pulau-pulau, lembah-lembah
     Gunung-gunung yang tinggi
Kemuliaannya disaksikan
Kebesarannya dicritakan
Yahshuah, Yahshuah, nama Yahshuah
Nama Yahsuah disanjung tinggi
     Dari pulau-pulau, lembah-lembah
     Gunung-gunung yang tinggi
Tuhanku dahsyat, berkuasa
Disluruh bumi, sujud menyembah
Tinggikan namaMu

101.     Datanglah Kebaitnya
Dengan hati bersyukur
Kedalam pelataranNya
Dengan hati bersuka, rasakan
Dan lihatlah, betapa baikNya Tuhan
Bagi yang berlindung padaNya
Akan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai
     Bersyukurlah kepada Tuhan
     Sebab Dia Baik, bahwasanya
     Tuk selamanya, kasih setianya
     Bersyukurlah kepada Tuhan
     Sebab Dia baik,
     Bahwasanya tuk selamanya
     Kasih SetiaNya

102.     DitanganMu, ini janjiku
Segnap hidupku BagiMu
Kau mengatur sluruh hidupku
KumilikMu selamaNya
     Yahshuah aku percaya
     Yahshuah aku milikMu
     Kuhidup karenaMu
     Bermazmur bagiMu
Yahshuah aku percaya
Yahshuah aku milikMu
Kuhidup karenaMua
Bermazmur bagiMu
Sgnap hidupku… kumenyembahmu…

103.     Engkaulah Kekuatanku
Engkaulah kemuliaanku
Engkaulah sgalanya
     Engkau permata yang indah
     Takkan pernah kulepaskan
     Engkaulah segalanya
Yahshuah Domba Tuhan, mulia namaMu
Yahshuah Domba Tuhan, mulia namaMu
     Kau hapus sgala dosaku
     Sgala cela dan maluku
     Engkaulah segalanya
Saat jatuh kau angkatku
Saat haus kau penuhiku, engkaulah
     Yahshuah domba Tuhan
     Mulia nama-Mu
     Yahshuah Domba Tuhan, mulia namaMu
104.     Engkau Yahshuah Permata Hatiku
Engkau Yahshuah mutiara dalam jiwaku
Engkau Yahshuah harta dalam hidupku
Engkau Yahshuah s`galanya bagiku
     Kau kusembah Yahshuah Kau Tuhanku
     Kau kusembah dengan spe`nuh hati
     Kau kusembah Yahshuah kau Tuhanku
     Hanya Yahshuah yang layak disembah

105.     Engkau Yahshuah Penyembuhku
Engkau Yahshuah, penyembuh
Kau berfirman dan sembuhkan ku
Engkau Yahshuah penyembuh

106.     Engkaulah kekuatanku
Tempat perlindunganku
Walau badai menerpa
Aku tak akan goyah     2x
S`bab kau sertaku
     Sejauh langit dari bumi
     Begitu besarnya kasih-Mu
     Penuhi hati kami yang rindu
     Menyembah-Mu, Yahshuah
Sejauh langit dari bumu
Begitu besarnya kasih-Mu
Kaulah Tuhan kekuatanku
Sukacitaku

107.     Firman-Mu, P’lita Bagi Kakiku
          Terang bagi jalanku
          Waktuku bimbang dan hilang jalanku
          Tetaplah Kau disisiku
          Dan takkan ku takut, asal Kau Didekatku
          Besertaku selamanya
         
108.     FirmanMu Tuhan, Plita bagi kakiku
Terang bagi jalan-jalanku
Kebenaranmu menuntunku setiap hari
kumenantikanMu, beri kekuatan baru
     Ku kan terbang tinggi diawan
     BersamaMu dalam kemuliaan
     Sbab firmanMu teguh menopang
     Ku kana man dalamMu Tuhan
Jalanmu, diatas jalan-jalanku
RancanganMu, melebihi rancanganku
FirmanMu, sungguh tlah membebaskanku
Berjalan lebih tinggi, berjalan bersamaMu

109.     Gembira Dihati … 2x
Gembira dihatiku
Ku s’lalu bernyanyi }2x
Hilanglah susahku dan susahmu
Kutak dapat mengerti maksud Tuhan
Sebelum kudengar
Gembira 2x Gembira dihatiku


110.     Glori-glorya, bagi Yahshuah Tuhan
Glori-glorya, bagi sang Raja
     Yahshuah kupuji, glori-glorya
     Yahshuah kutinggikan, glorya
     Yahshuah kuagungkan, glori-glorya
     Yahshuah kumuliakan, glorya
Tepuk tangan } 2x Bersoraklah … Hei } 2x
Bersoraklah…  hei… hei… hei… glori-glorya

111.     Hati Senang … 2x
Hati senang haleluya didalam Tuhan
Bersukacita selalu, berdoa senantiasa
Ucapkanlah syukur, dalam setiap perkara
112.     Hari ini, Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan
Mari kita bersuka… dalam Tuhan
Bersuka… dalam Tuhan
     Bersuka, bersuka dalam Tuhan
     Mari bersuka, bersukacitalah
     Bersuka, bersuka dalam Tuhan
     S’karang bersuka, bersukacitalah

113.     Hari ini Hari-Nya Tuhan
Mari kita bersukaria             2x
Bersuka… di dalam Tuhan }2x
     Rayakan kehadiran Tuhan
     S’bab Dia yang layak dipuji
     Bersuka… di dalam Tuhan } 2x

114.     Hari ini … 2x
Hari-Nya Tuhan } 2x
Mari kita } 2x bersukaria } 2x
     Hari ini hari-Nya Tuhan
     Mari kita bersukaria
Hari ini } 2x hari-nya Tuhan

115.     Hatiku Senang hatiku Girang
Karna hadirat Tuhan ada disini
Apa pun masalah yang engkau hadapi
Akan terlepas dalam hadirat-Nya
     Mari puji dan sembah Tuhan
     Bebaskan  roh untukmenyembah Dia
     Muzijat-Nya sedang terjadi
     Aku bebas, aku sembuh, aku menang
116.     Hari Lepas Hari
Bertambah-tambah indahnya
Hari lepas hari, aku cinta pada-Nya
Yahshuah cinta saya, kunanti kedatanganNya
Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya

117.     Hosana … Hosana
Hosana Yang Maha Tinggi
Kami Muliakan Hu, kami puji Tuhan
Tinggikan namaMu Tuhan
Hosana yang Maha Tinggi
     O… Glori… O … Glori
     O… Glori bagi Sang Raja
     Kami muliakan Hu, kami puji Tuhan
     Tinggikan nama-Mu Tuhan
     O… Glori bagi Sang raja

118.     Hanya Dekat Tuhan Saja
Aku tenang dari pada-Nyalah
Keselamatanku
Hanya Dia Gunung batuku
Hanya Dia Kota bentengku
Aku tidak akan goyah s’lama-lamanya

119.     Hatiku Penuh Nyanyian } 2x
Hatiku bernyanyi untuk raja s’gala Raja
Sembahlah dan Pujilah Dia } 3x
Raja s’gala raja
Dialah raja, Raja Dialah Tuhan, Tuhan
Nama-Nya Yahshuah, Yahshuah, Yahshuah
O Dialah raja
     Saya anak Raja, kamu anak Raja
     Kita semua anak Raja                        2x
     Haleluya, haleluya, yaleluya, haleluya  } 2x
PRAISE THE LORD


120.     Hari Ini Kurasa bahagia
Berkumpul bersama saudara seiman
Tuhan Yahshuah t’lah satukan kita
Tanpa memandang diantara kita
     Bergandengan tangan dalam kasih
     Dalam satu hati berjalan  dalam
     Terang Kasih Tuhan
Kau sahabatku, kau saudaraku
Tiada yang dapat memisahkan kita ooo…    2x

121.     Haleluya
Haleluya             3 x
Haleluya
Haleluya

122.     Hai S’gala Bangsa
Bertepuk tanganlah                                    2x
Elu-elukkanlah Tuhan dengan sorak-sorai
     Tuhan besar, Tuhan yang besar
     Nama-Mu yang layak dipuji
Biar hatiku murni dan suci dihadapanMu
Kusembah kau dengan seg’nap hati
Tuhan mana Yang Besar seperti Tuhan kita }2x

123.     Hati Yang Gembira
Adalah obat, s’perti obat hati yang senang
Tapi semangat yang patah, keringkan tulang
Hati yang gembira… Tuhan senang

124.     Hidupku Dalam-Mu
Harapku dalam-Mu, kuatku dalam-Mu
Dalam-Mu Tuhan
     Kupuji Kau dengan hidupku
     Kusembah kau dengan kuatku
     Dengan hidupku, dengan kuatku
     Harapku pada-Mu

125.     Hatiku Siap
Ya Tuhan, hatiku siap
Untuk memuji dan bermazmur, bagi-Mu
Ku angkat tangan, ya Tuhan
Ku angkat tangan, untuk menyembah
Dan tinggikan nama-Mu
     Kusembah Kau, kusembah kau Tuhan
     Selamanya kucinta Kau Yahshuah
     Kusembah Kau, kusembah kau Tuhan
     Selamanya kucinta Kau

126.     Hormat bagi Tuhan Bapa
Hormat bagi anak-Nya
Hormat bagi roh penghibur
Ketiganya yang Esa
Haleluya, Haleluya, ketiganya yang Esa

127.     Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa
Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku
Dengan sepenuhnya
Walau dunia, melihat rupa
Namun Kau memandang
Sampai kedalaman, hatiku
     Tuhan inilah yang aku mau
     Kau menjaga hatiku, jauh melebihi semua
     Yang terdekat sekalipun
     Tuhan inilah yang aku tahu
     Kau mengenal hatiku
     Supaya kehidupan memancar senantiasa128.     Hatiku Mencintai-Mu
Engkau Tuhan Penciptaku
Lidahku mengakui-Mu
Engkau Yahshuah nama dihatiku
Genaplah kesukaan dalam hidupku
Untuk melayani Kau Tuhan Rajaku
Memuji Nama-Mu adalah kesukaanku
Nama-Mu Yahshuah tersimpan
Indah dihatiku

129.     Hanya Dekat Tuhanku
Rasa tenang hatiku, Kau sertai Jalanku
S’panjang hidupku
Hanya dekat pada-mu, ada kekuatan baru
Kaulah Perlindunganku, k’slamatanku
Ku ingin s’lalu, bersekutu dengan-Mu
Menikmati hadirat-Mu, biarlah Roh-Mu
Tinggal dalam hidupku
Sungguh indah bersama-Mu, selamanya

130.     Hidupku Berharga Bagi Tuhan
Tiada yang tak berkenan di hadapanNya
Dia ciptakan kau s’turut gambar-Nya
Sungguh terlalu indah kau bagi Dia
     Dia brikan hidup-Nya bagi  kita
     Dia t’lah relakan segala-galanya
     Dia disalib tuk tebus dosa kita
     Kar’na hidupku sangatlah berharga
Buluh yang terkulai tak’kan dipatahkanNya Dia kan jadikan indah
Sungguh lebih berharga
Sumbu yang t’lah pudar
Tak’kan dipadamkan-Nya
Dia kan jadikan terang untuk kemuliaan

131.     Hari Kedatangan-nya
Semakin dekat, Yahshuah akan datang kembali
Berjaga-jagalah kau terlelap
Isi minyak pelita-Mu
Hari kedatangan-Nya s’makin dekat
Yahshuah akan datang kembali
Berdoa janganlah kau tertidur
Persiapkan pelitamu
Maranatha, maranatha
Yahshuah datanglah seg’ra

132.     Hidupku S’karang, Kupersembahkan
Dihadapan-Mu O Yahshuah Tuhan
Trimalah skarang, persembahanku
Korban yang ahrum dan menyengkam
Segnap hatiku, segnap jiwaku
Kan ku sembah Kau Yahshuah Tuhan … 2x
     Tak berubah selamanya
     Cinta kasihku pada-Mu
     Kumau hidup selamanya
     Tuk senangkan hatiMu
Tak berubah selamanya
Cinta kasiku pada-Mu
Kumau hidup slamanya
Tuk senangkan hati-Mu TuhanGOD IS GOOD

133.     Hidup yang kupilih
Membuatku berarti
Karena Yahshuah Tuhan
Tempatku percaya dan berharap
     Kubuka mataku, Lihat sekelilingku
     Kuharus nyatakan
     Perkara besar yang kau janjikan
Yahshuah kaulah sahabatku
Yahshuah kau yang akan selalu berada
Disisiku… kau sumber kuatku O…
     Yahshuah Kaulah sahabatku
     Yahshuah Kau yang tak pernah jemu-jemu
     Disisiku.. Kau sumber kuatku

134.     Hanya Kau milikku Disorga
Tiada yang kuingini dibumi, hanya Kau
Tak kuandalkan, kekuatanku
Namun yang pasti, kau tetap selamanya
     Tuhan sumber kuatku … 2x
     Tuhan sumber kuatku dan bagianku
     Slamanya… slamanya

135.     Hanya Engkau, Juru selamatku
Tuhan Kau setia padaku
Yang kupegang hanya Janji-Mu
Kupercayakan hidupku
     Hanya Engkau, juru selamatku
     Tuhan kau setia padaku
     Kuyakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku
Kusembah kau Tuhanku
Bapa dan sahabatku
Kau yang pedulikan sluruh hidupku
Walau lewati lembah
Aku tak ditinggalkan,
Yahshuah kekuatan, dihidupku…

136.     Hadirat-Mu penuh sukacita
Ditangan-Mu, ada berkat melimpah
Kemurahan-Mu penuhi hidupku
Bumi penuh kebaikan-Mu
Bumi penuh kasih-Mu
     Sungguh besar, melebihi
     Dari yang dapatkupinta dan pikirkan
     Sungguh besar, melebihi segala nkmat
     Yang Kau bri

137.     Ha… leluya, ha… leluya
Sebab Bapa Yahwehku memrinta
Ha… leluya, Ha… leluya
     Kudus, kudus, Kau Tuhan yang berkuasa
     Layak disembah, layak disembah
     Engkau kudus, kudus
     Kau Tuhan yang berkuasa
     Layak disembah, layak disembah, A..men

138.     Hanya Kau Yahshuah Dambaan Hatiku
Hanya Kau Yahsuah Kekasih jiwaku
Seumur hidupku takkan ku berpaling
Kau hidupku, cintaku hanya untuk-Mu
     Kumau cinta, kumau setia
     Hanya Kau Yahshuah pujaan hatiku
     Kerinduanku, s’lalu dekat-Mu
     Menyembah dan memuji-Mu
     Seumur hidupku

139.     Haleluya… Haleluya
Haleluya… Amen
     Sangat besar anugrah-Mu
     Yang bri aku selamat
     Ku t’lah hilang sekarang dapat
     Buta s’karang lihat
140.     Inilah Saat Bersukacita
Masyurkanlah kekudusan nama-Nya
Ini saat, ini waktunya
Kes’lamatan tlah datang inilah saat bersukacita
Masyurkanlah kebesaran nama-Nya
Ini saat ini waktunya
Pembebasan telah datang
     Haleluya… haleluya
     Umat Tuhan dipersatukan
     Sukacita dalam bait-Nya
     Amen… hei, bersukacita }2x

141.     Ini Aku, S’mua Milikku
Kuserahkan pada-Mu Tuhan
Kebesaran dan kebanggan
Suka dan duka s’mua kuserahkan
     Yang t’lah lalu, dan ‘kan datang
     Hasrat dan harapan yang membayang
     Masa depan dan Rencana-Mu
     S’mua kuserahkan dalam tangan-Mu
Ku persembahkan hidupku
Kepada-Mu Tuhan, Tuk kemuliaan-Mu
Kuberikan hidup ini, s;bagai persembahan
Yang berkenan pada-Mu

142.     Inilah Rinduku Kepada-Mu
Seg’nap hatiku menyembah-Mu
Seluruh jiwaku, memuji-Mu
Ku memuja-Mu, Ya Tuhanku
     Ku b’rikan hatiku, dan jiwaku
     Semuanya bagi-Mu, didalam hidupku
     Disetiap waktu, nyatakan jalan-Mu

143.     Ingat Kasih-Nya
Ingat kebaikan-Nya, kemurahan-Nya
Yang bri hidup, s’perti langit dan bumi
Besarnya kasih Tuhan kepada kita
Besar kasih-Nya kepada kita }2x
     Selalu ku ingat kasih-Nya
     Selalu ku ingat rahmat-Nya
     Dia hapuskan s’mua dosaku
     Dia puaskan hasratku
     Besar kasih-Nya kepada kita

144.     Jiwaku terbuka untuk–Mu Tuhan
S’lidiki nyatakan segala perkara
Singkapkan semua yang terselubung
Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan

145.     Jangan kamu Kwatir
Burung di udara Dia plihara
Jangan kamu kwatir
Bunga dipadang Dia hiasi Haleluya
Jangan Kamu Kwatir
Apa yang kau makan minum pakai
Jangan kamu kwatir
Bapa disurga memelihara.

146.     Jangan Lelah bekerja
Diladang-Nya Tuhan
Roh Kudus yang bri kekuatan
Yang mengajar dan menopang
Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan
Yang selalu mencukupkan
Atas segalanya
     Ratakan tanah bergelombang
     Timbunlah tanah yang berlubang        2x
     Menjadi siap dibangun
     Diatas dasar iman

147.     Jiwaku Haus Akan-Mu
Akan Tuhanku yang hidup
Tubuhku rindu pada-Mu
Seperti rusa merindukan sungai
Yang menngalir
     Engkaulah sungai kehidupan
     Bagi semua hati yang dahaga
     Kau mengalirkan kehidupan
     Yang selalu disegakan
     Setiap kali ku datang
     Yahshuah sungai kehidupan

148.     Jiwaku Memuji-Mu Tuhan
Detak jantungku muliakan nama-Mu
Denyut nadiku agungkan karya-Mu
Sempurna-sempurnalah kasih-Mu
     Bila ku renungkan kasih-Mu
     Seperti air sungai yang mengalir
     Bagai bejana bentuklah diriku
     Menurut kehendak rencana-Mu
Jadikan aku setia Yahshuah
Di dalam sisa hidupku ini
Mau melayani-Mu
Mau melayani lebih sungguh
     Disetiap desahan nafasku
     Hatiku mau bersyukur pada-Mu
     Dengan iman teguh
     Menantikan Jerusalem baru

149.     Kumendaki Kebukit Sion
Ku jalani bersama-sama
Kumendaki kebukit sion
Kujalani bergandeng tangan
     Haleluya, O Haleluya
     Ku jalani bersama-sama
     Haleluya, o… haleluya
     Ku jalani bersama-sama

150.     Kemuliaan Bagi Tuhan
Ditempat Maha Tinggi
Dia Raja diagungkan dan dipuji
Datanglah kerajaan-Mu
Jadilah kehendak-Mu
S’luruh bumi penuh kemuliaan-Mu

151.     Ku bersuka didalam Tuhan
Cinta-Nya lebih dari anggur
Menari kami dan melompat bersama
Kubersuka di dalam Tuhan
     Yahshuah Tuhan dihatiku
     Yahshuah Tuhan dihatimu
     Yahshuah Tuhan dihatiku
     Raja s’gala Raja

152.     Kita bertemu Lagi
Tak puji Tuhan, kita bertemu lagi
Dalam kasih, sesuatu pasti terjadi
Untuk kebaikan kita
     Kita bertemu tuk menyembah Tuhan
     Kita bertemu saling mengasihi
     Kita bertemu saling meneguhkan
     Puji Dia glori haleluya
     Puji nama-Nya


TUHANKU DAHSYAT ...

153.     Kita Pilih Dia
Dari s’gala bangsa, ya kita dipilih
Jadi umat-Nya, kita dipilih
Dan dikuduskan-nya
Membawa kemuliaan, hanya bagi Dia
     Trimalah kemuliaan dan hormat kami
     Trimalah sembahan kami
     Pujian kami o…
     Trimalah kemuliaan dan hormat kami
     Trimalah sembahan dan pujian kami

154.     Kita satu dalam Kasih-Nya
Kita satu dalam Kasih-Nya             2 x
Kita satu, satu kita satu o…
Kita satu dalam Kasih-Nya

155.     Kami berkumpul memuji-Mu
Menyembah-Mu yang kudus
Pujilah Bapa, pujilah anak
Pujilah Roh kudus ketiga yang esa

156.     Kasih Tuhan S’karang Tecurah
Bukti anugrah terindah
S’karang umat-Nya dipulihkan
Jadilah kita anak-anak terang
     Semua bangsa kan melihat
     Kuasa kasih Tuhan tercurah
     Bumi dipenuhi kasih-Nya
     Kegelapan dikalahkan-Nya
Tuhan cinta umat-Nya
Tuhan sayang umat-Nya
Surga bumi bersorak, s’bab Dia hadir disini
     Yahshuah cinta umat-Nya
     Yahshuah saying umat-Nya
     Kasih-Nya memulihkan
     Kasih-Nya menyembuhkan
     Kasih-Nya mengubah dunia

157.     Kumenang-kumenang
-       Bersama Yahshuah Tuhan
-       Didalam peperangan
-       Atas segala setan
Haleluya, haleluya kumenang
     Haleluya Dia bangkit, haleluya Dia hidup
     Haleluya Dia naik
     Rohol kudus turun

158.     Ku akan memuji Tuhan
Pada s’gala waktu                   2x
Pujian kepada-Nya, tetap di dalam mulutku
Pujian kepada-Nya, kekal selamanya
     Kar’na Tuhan, jiwaku bermegah
     Kar’na Tuhna, kubersukacita
     Kar’na Tuhan, kunyanyi haleluya

159.     Kudatang Tuk Muliakan Dia } 2x
Ku datang tuk muliakan nama Tuhan
Ku datang tuk muliakan Dia
     Yang bersyukur memuliakan Tuhan } 2x
     Yang jujur jalan-Nya akan melihat
     Kes’lamatan yang dari Tuhan
Tuhan bangkit terseraklah musuhNya } 3x
Tuhan… Tuhan… Bangkit

160.     Kasih-Nya Seperti Sungai }2x
Kasih-Nya seperti sungai dihatiku
Kasih-Nya seperti sungai }2x
Kasih-Nya seperti sungai dihatiku
     Mengalir diwaktu siang
     Mengalir diwaktu malam
     Kasih-Nya seperti sungai dihatiku
161.     Kerahkanlah Kekuatan-Mu Ya Tuhan
Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan
Serahkan musuh-Mu
S’lamatkanlah umat-Mu
Tuhan dahsyat ditempat kudus-Nya
     Tuhan bangkit bersoraklah
     Tuhan bangkit, bernyanyilah
     Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan
     Tuhan dahsyat ditempat kudus-Nya

162.     Kami Berkumpul Memuji-Mu
Menyembah-Mu yang kudus              2x
Pujilah Bapa, Pujilah anak
Pujilah Roh Kudus ketiga yang esa
     Haleluya… haleluya, o… haleluya
     Haleluya

163.     Kerja Buat Tuhan
Selalu manise, biar pikul salib
Selalu manise
     Saya kerja buat Tuhan sungguh
     Senang-senang
     Dipakai Tuhan selalu manise
     Membuang diri diladang Tuhan saudara
     Serta Tuhan selalu manise

164.     Kupunya Visi
Tuk bangsa ini, kupunya misi
Tuk negriku, satukan hati dan berdoa
Oleh iman bangkitlah neg’riku
     S’tiap lutut bertelut menyembah-Mu
     S’mua lidah mengaku kaulah Tuhan
     Bukalah pintu surga, urapi doaku
     Lawatlah bangsa dan neg’ri ini

165.     Kuasa-Nya Memerdekakan
Kuasa-Nya  ‘kan membebaskan
Hati Manusia
     Kuasa-Nya kan menyembuhkan
     Kuasa-Nya kan memulihkan
     Kuasa-Nya menyempurnakan
     G’reja akhir zaman
Bebas (bebas) Roh Kudus bebaskan kami
Bebas dari belengu si setan
Glori (glori) perkara dahsyat terjadi
Kuasa-Nya bagi saya
Kuasa-Nya bagi saudara
Kuasa-Nya memerdekakan

166.     Kudengar Suara Perang
Kudengar suara Tuhan                            2x
Dan kudengar Dia memanggil namaku
     Mari maju-maju-maju
     Kemedan peperangan, tiada waktu
     Untuk santai, Hei
     Mari maju-maju-maju
     Ketanah perjanjian, puji nama-Nya hei
     Dan rebut kemenangan
S’bab Tuhan ada dipihak kita
Kuasa-Nya selalu menolong kita
Serbu… kemenangan bagi kta
Biarlah dunia kan melihat
Biarlah dunia akan tau, bahwa Tuhan kita…
Gagah perkasa …, } 3x
TUHAN KITA DAHSYAT ...
AMEN ... 


167.     Kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan
Berbahagia yang berlindung pada-Nya
Takutlah akan Tuhan
Hai orangnya yang kudus
Tak kekurangan suatupun yang baik
     Singa-singa muda merana kelaparan } 2x
     Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan
     Tak kekurangan suatupun yang baik

168.     Kaulah Tuhanku Yang Adil
Kau Tuhanku yang kuasa
Kau Juruselamatku, Raja s’gala Raja
Segala yang dilangit dan yang dibumi
Segala lidah mengaku, Yahshuah Tuhan
Yahshuah Tuhan bagi kemuliaan
Tuhan bapa kita

169.     Kasih Tuhan Tak Berkesudahan
Selalu baru setiap hari
Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir
Seumur hidupku
     Dengan sukacita ku’kan menari
     Dengan sorak-sorai memuji
     Kunaikkan pujian haleluya
     Nyanyi bagi Dia sang Raja } 2x
     Selamanya

170.     Kami Bawa Pujian
Kerumah-Mu o.. Tuhan       2x
Kami bawa pada-Mu,
Korban ucapan syukur
Kami bawa ada-Mu
Persembahan bagi-Mu

171.     Kumasuki GerangNya
Dengan ucapan syukur
Halaman-Nya dengan pujian
Kataku hari ini harinya Tuhan
Kubersukacita sebab Dia girankankuk
     Dia girangkan ku o… Dia girangkan ku
     Kubersukacita s’bab Dia girangkan ku
     Dia Girangkanku o… Dia girangkan ku
     Kubersukacita s’bab Dia girangkanku

172.     Kujatuh Cinta Pada-Nya
Tambah dan dalam dan
Tambah dan dalam  lagi
Yahshuah indah dan indahlah semakin indah
o… cinta-Nya antara Tuhan dan aku
ku jatuh cinta pada-Nya
Tambah dan dalam dan
Tambah dan dalam  lagi
     Hanya Yahshuah } 3x pujaanku
     Hanya Yahshuah } 3x Dia Rajaku
     Hanya Yahshuah } 3x Dia Tuhanku
     Hanya Yahshuah , o… hanya Yahsuah kekasihku

173.     Kita menangkan jiwa
Kita babtiskan jiwa, kita muridkan m’reka
S’mua berubah bagi DIa
     Satu jiwa tiap minggu teman
     Dapat kita lakukan
     Mari pergi tebarkan jala
     Dengan kuasa Roh Kudus
Satu jiwa s’tiap bulan teman
Dapat kita babtiskan
Jangan takut dan putus asa
Senangkan hati Tuhan
     Satu jiwa detraining teman
     Kita muridkan mereka
     Dengan sabar dan kasih Tuhan
     S’mua berbuah bagi Dia

174.     Kini saatNya Tuhan T’lah Bangkit
Tuk nyatakan kemuliaan-Nya
Mari semua, siapkan diri
Sambut Raja segala Raja
     Ke Barat kita bergerak, ke Timur
     Selatan dan ke Utara
     Ambillah sabit-Mu, mari menuai
     Siap meloncat, Hei…
     Masuk dalam tuaian besar

175.     Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku
Kaulah yang termulia, dibumi dan disorga
Kusembah Kau Tuhan } 2x
Kupuji kumuliakan nama-Mu o…
Kusembah Kau  Tuhan } 2x
Ku puji kumuliakan nama-Mu

176.     Kupuji Engkau Tuhan
Ku sembah Engkau Yahshuah
Hatiku dan mulutku memuji-Mu Tuhan
Maha besar mulia dan mulialah

177.     Kunaikkan Syukur pada-Mu Tuhan
Kusembah sujud kepada-Mu Yahsuhah
Dihadapan tahta, kemuliaan-Mu
Kutinggikan kuagungkan selamanya
     Segala puji syukur bagi-Mu
     Kutinggikan nama-Mu selalu
     Kemuliaan hanya bagi-Mu terpujilah
     Nama-Mu

178.     Kudus }3x Yahshuah Maha Kuasa }2x
Disini penuh kemuliaan-Mu }3x
Kuduslah Tuhan

179.     Kumasuk Ruang Maha Kudus
Dengan Darah Anak Domba
Kumasuk dengan hati tulus
Menyembah yang maha kuasa
     Kumenyembah-Mu, Kusembah Hu }2x
     Sebab nama-Mu kudus,
     Kudus Tuhan

180.     Kini Saatnya berdiri diAltar-Nya
Sebab Tuhan maha kudus hadir disini
Mari memuji angkat tangan menyembah
Sebab Tuhan Maha Kudus hadir disini
     Kita masuk, tahta suci-Nya
     Bersama para malaikat, menyambah
     Mari puji Yahshuahku
     Kita masuk hadiratNya }2x
     Kita masuk hadiratNya, maha kudus


Kemuliaan Bagi
Tuhan 


181.     Kemuliaan }2x
Bagi Tuhan yang kudus
     Diberkati kau Tuhan
     Dengan pujian
     Dimuliakan Kau Tuhan
     Dengan nyanyian kami

182.     Kasih Yang Terindah
Hati yang mulia
Hanya kutemukan di dalam-Mu Yahshuahku
Pujian dari hatiku
Selalu disetiap waktuku
Tiada pernah berubah, kasih-Mu
     Karya terbesar, dalam hidupku
     Pengorbanan-Mu yang selamatkanku
     Engkaulah harta, yang tak ternilai
     Yang kumiliki dan kuhargai
     Yahshuah Engkau kukagumi
183.     Kumendengar Suara-Mu
Kumendengar panggilan-Mu
Kurindu menjadi alat kemuliaan-Mu
Tak dapat aku berpaling
Kaulah tujuan hidupku
Kini kuserahkan s’galanya, hanya bagi-Mu
     Pakailah aku Tuhan, utus aku
     Sesuai dengan kehendak-Mu
     Di dalam hidupku, bentuklah aku
     Sempurnakan, menjadi saksi yang hidup
     Dan memuliakan nama-Mu Bapa

184.     Kaulah Tuhan Yang Besar
Ajaib dan mulia
Kau Yahshuah yang s’lalu membuatku Terpesona
S’gala pujian, bagi-Mu ya Tuhan           
Hanya Kau  yang layak diagungkan

185.     Kaulah Yang terindah
Didalam hidup ini
Kucinta Kau lebih dari segalanya
Besar kasih setia-Mu kepadaku
Kau yang termanis, didalam hidup ini
Tiada Bapa Yahweh yang seperti Engkau
Besar perkasa penuh kemuliaan
     Kusembah Kau ya Tuhanku
     Kutinggikan nama-Mu selalu
     Tiada lidah tak mengaku
     Menyembah Yahshuah Tuhan Rajaku

186.     Kirimkan Api-Mu
Hujan dan minyak kudus-Mu
Berhembuslah dan ubahkanku
Kirim api minyak hujan dan api-Mu

187.     Kados, kados, kados }2x
Adonai Elohim t’ze faot }2x
Asyer ahayah ve’hone ve’yavo }2x
Kudus, kudus, kudus }2x
Tuhanku Tuhan s’mesta alam }2x
Yang telah ada, yang ada
Dan ‘kan datang

188.     Kami memuji Kebesaran-Mu
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan }2xSAHABAT YAHSHUAH
 

189.     Kasih Yahshuah Indah dalam Hidupku
Menghiasi hati dan jiwaku
Kutak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan
Pegang tanganku sepanjang jalanku
     Kasih Yahshuah mengalir dalamku
     Seperti sungai yang tak pernah kering
     Kasih Yahshuah membebat hatiku
     Dalam kasih-Mu kumerasa teduh

190.     Kurindu Hati Yang Murni
Hati yang melekat pada-Mu
Dipenuhi Firman dan dosa tak berkuasa
Sepenuhnya Engkau yang
Memrintah dan berkuasa
Penuh belas kasihan
Senangkan kau Tuhan
Jadi dupa yang harum
Yang naik ditahta-Mu

191.     Kasih Yahshuah Sungguh Besar }2x
Kepadaku, kepadamu
Kasih Yahshuah sungguh besar }2x
Kepada semua manusia
     Sungguh besar }2x
     Kasih-Mu ya Tuhan sungguh besar
     Dulu sekarang dan selamanya
     Kasih Yahshuah tak berubah
     Kasih Yahshuah sungguh besar

192.     Kami berkumpul untuk memuji-Mu
Kami berkumpul untuk menyembah-Mu
Kehadiran-Mu, itu yang kami perlu
Jamalah kami urapilah kami
     Bukalah Tuhan hati kami semua
     Untuk mengerti seluruh sabda-Mu
     Firman-Mu Tuhan menjawab
     Segala tantangan, biar nama-Mu
     Dimuliakan

193.     Ku bersyukur pada-Mu Tuhan
Atas kasih-Mu, dan bermazmur
Bagi nama-Mu yang kudus
S’bab Engkau kebenaranku
Pada-Mu kupercaya
Betapa mulianya Tuhanku
Kurindu mengatakan
     Tinggikan diri-Mu mengatasi langit
     Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi
     Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit
     Kebesaran-mu Tuhan
     Mengatasi bumi

194.     Kusiapkan hatiku Tuhan
Tuk dengar firman-Mu, saat ini
Kusujud menyembah Mu Tuhan
Masuk hadirat-Mu, saat ini
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
Saat ini, kusiapkan hatiku Tuhan
Tuk dengar Firman-Mu
     Firman-Mu Tuhan, tiada berubah
     Dahulu sekarang selama-lamanya
     Tiada berubah
     Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku
     Kusiapkan hatiku Tuhan
     Tuk dengar firman-MuGod Bless Us
 

195.     Kutaat Perintah-Mu Tuhan
Kusabar melakukan, kuyakin Tuhan jawab
Setiap doaku
     Taat perintah-Mu Tuhan
     Pegang selalu Firman Tuhan
     Cari s’lalu kehendak-Mu
     Kau nyatakan kemuliaan-Mu            bagiku

196.     Kau Sungguh Indah Tiada Taranya
Sungguh menabjubkan
Sungguh ajaib tuk dimengerti
Lebih dari semua yang ada
Hikmat-Mu, tiada terselami
Kasih-Mu dalam tak terduga
Kau sunguh indah tiada taranya
Mulia dan berkuasa
     Ku kagum hormat akan Engkau }2x
     Kau Tuhan yang layak dipuji
     Ku kagum akan Engkau

197.     Kudatang Kehadirat-Mu
Membawa pujian, dengan segenap hatiku
Ku memuji Engkau, Ya Bapa Yahwehku
Ku layak ditinggikan
Sembah mulialah nama-Mu dibumi
Sembah mulialah nama-Mu
     Kusembah Kau – kusembah Kau
     Ditempat yang maha tinggi
     S’gala puji hormat kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan
     Kusembah Kau – kusembah Kau
     Ditempat yang maha tinggi
     S’glala puji hormat kemuliaan bagi-Mu
     Ya Tuhan
     KusembahKau kusembah Kau
     Ditempat yang maha tinggi
     Tuhanku Ya Rajaku

198.     Kubawa hidupku Skarang
Ketempat kudus-Mu Tuhan
Dimezbah-Mu kuserahkan
Seluruh hidupku
Penuhi hatiku s’karang
Dengan urapan yang baru
Agar aku lebih lagi, mendengar suara-Mu
     Jadikan aku Tuhan, rumah Doa-Mu
     Agar semua suku bangsa                       2x
     Datang menyembah-Mu

199.      Kekudusan-Mu Bapa
Pengorbanan-Mu Yahshuah
Penghiburan-Mu roh kudus
Membuatku terpesona
Tiada lagi kata, tiada lagi daya, tiada lagi harta
S’lain memuji dan menyembah-Mu
     Glori-glori bagi-Mu Yahshuah
     Tuhan yang kudus, selamanya
     Glori-glori nyanyi Hosana
     Bagi sang Raja, haleluya

200.     Kau Telah Memiliki Ku
Sebagai alat k’rajaan-Mu, betapa aku
Bersyukur pada-Mu, ya Bapa Yahwehku
Kau telah memanggilku, sebagai
Alat k’rajaan-Mu, betapa aku
Bersyukur pada-Mu, atas perbuatan-Mu
     Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus
     Dan yang tiada bercela
     Jadikan aku, mezbah doa-Mu
     Bagi keselamatan bangsa-Mu
201.     Kasih dari Surga
Memenuhi tempat ini
Kasih dari Bapa Sorgawi
Kasih dari Yahshuah mengalir dihatiku
Membuat damai dihidupku
     Mengalir kasih dari tempat tinggi
     Mengalir kasih dari tahta Bapa Yahweh
     Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir
     Mengalir memenuhi hidupku

202.     Kami Datang Penuhi
Panggilan-Mu Tuhan
Dengan apa yang dapat kami b’rikan
Kami penuhi amanat agung-Mu
Menyelamatkan jiwa yang tersesat
     Kami datang penuhi pengilan-Mu Tuhan
     Dengan apa yang dapat kami b’rikan
     Kami p’nuhi amanat agung-Mu
     Melayani jiwa yang berbeban
Penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci
B’rilah hati yang terbeban
Dan penuh kasih ilahi
Penuhi kami dengan kuasa dari tempat
Yang tertinggi, dan teguhkan,
Semua kesaksian

203.     Kurasakan Kasih-Mu Tuhan
Kurasakan Kuasa-Mu Tuhan
          Kurasakan kasih-kuasa Roh Kudus
          Kurasakan kehadiran-Mu
              Curahkanlah, kuasa-Mu Tuhan
              Muzijat terjadi ditempat ini
              Curahkanlah, kuasa-Mu Tuhan
              Muzijat terjadi sekarang ini

204.     Kami Berkumpul Tuhan
Dihadapan tahta-Mu
Sujud menyembah dalam indahnya
Hadirat-Mu, kami rindu curahan
Kuasa roh kudus, genapi Firman-Mu
Jadikan kualat-Mu
     Biar belas kasihan-Mu Bapa
     Penuhi hati kami
     Curahkan kuasa roh kudus
     Api kemuliaan-Mu
     Membakar hati yang rindu
     Untuk melayani-Mu
     Sampai seluruh negeri ini
     Sampai seluruh Indonesia
     Dipenuhi api kemuliaan-Mu

205.     Kasih Pasti Lemah Lembut
Kasih pasti murah hati
Kasih pasti memaafkan
Kasih-Mu kasih-Mu Tuhan
     Ajarilah kami ini, saling mengasihi
     Ajarilah kami ini, saling mengampuni
     Ajarilah kami ini, kasih-Mu ya Tuhan
     Kasih-Mu tulus tiada batasnya

206.     Ku Tidak Takut
Sebab kau besertaku
Kutidak bimbang, s’bab Engkau Tuhanku
Engkau meneguhkanku
Bahkan menolongku, Kau batu karangku
Yahshuah Tuhan
     Yahshuah menolongku
     Dengan tangan kasih-Nya
     Yahshuah memberiku kemenangan
     Yahshuah memegangku
     Dengan tangan kanan-Nya
     Yahshuah memberiku kemenangan
207.     Kasih Setia-Mu yang kurasakan
Lebih tinggi dari langit biru
Kebaikan-Mu yang kau nyatakan
Lebih dalam dari lautan
     Berkat-Mu yang  tlah kuterima
     Sempat membuatku terpesona
     Apa yang tak pernah kupikirkan
     Itu yang kau sediakan bagiku
Siapakah aku ini Tuhan
Jadi biji mata-Mu
Dengan apakah kubalas Tuhan
Selain puji dan sembah Kau

208.     Kurindu Firman-Mu
Kurindu sabda-Mu, Firman Tuhan Yahshuah
Yang heran dan berkuasa
Berfirmanlah Tuhan, oleh Kuasa Roh-Nya
Kepada-Mu kami berserah
     Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan
     Rohol kudus urapi hamba-Mu
     Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan
     Kurindu menikmati sabda-Mu

209.     Kubawa Kepada-Mu, O… Tuhan
Persembahanku ini, kuingin Engkau
Menerima korban syukurku
Melalui pujian
     Tak ‘kan pernah kubawa
     Selain yang terbaik
     Yang harum dan sejati
     Dihadapan tahta-Mu
O. Yahshuahku terimalah, korban syukurku ini
Yang mengalir dihatiku
S’bagai penyembahanku

210.     Kudatang Ya Bapa
Dalam kerinduan
Memandang keindahan-Mu
Kuberikan s’galanya, semuanya yang ada
Kuingin menyenangkan hati-Mu O.. Tuhan
     Jadikan aku indah
     Yang kau pandang mulia
     Seturut karya-Mu, didalam hidupku
     Ajarku berharap, hanya kepada-Mu
     Taat dan setia kepada-Mu Tuhan

211.     Kami Datang Dihadirat-Mu
Dengan satu hati, dengan bersehati
Berjanji setia sampai mati
Mengasihi-Mu Tuhan
     Bersama keluargaku, mengasihi Tuhan
     Bersatu selamanya, mengasihi engkau
     Tiada yang dapat melebihi
     Kasih-Mu Ya Tuhan
     Bagi kami Engkau segalanya
Gelombang badai hidup
Coba menghalangi, namun kuasa Tuhan
Buka jalan kami…

212.     Kemurahan-Mu
Lebih dari hidup, kemurahan-Mu
Lebih dari hidup
Maka lidahku memuji Engkau
Kemurahan-Mu lebih dari hidup


213.     Kumau Cinta Yahshuah Selamanya
Kumau cinta Yahshuah, selamanya
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku
Kutetap cinta Yahshuah selamanya
     Ya Abba Bapa, ini aku anak-Mu
     Layakkanlah seluruh hidupku
     Ya Abba Bapa, ini aku anak-Mu
     Pakailah sesuai dengan rencana-Mu

214.     Kasih Yang Sempurna Telah
Kutrima dari-Mu, bukan karna
Kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu
Kau selamatkan aku, layakkkanku
Tuk dapat memanggil-Mu Bapa
Kau bri yang kupinta
Saat ku mencari kumendapatkan
Kuketuk pintu-Mu
Dan kau bukakan
S’bab Kau Bapaku Bapa yang kekal
Takkan kau biarkan
Aku melangkah hanya sendirian
Kau selalu ada bagiku
S’bab Kau Bapaku, Bapa yang kekal

215.     Kuada Bagaimana Kuada
Berdiri menghadap Tahta-Mu Bapa
Semua karna anugrah-Mu
Yang telah selamatkanku
Kuhidup dalam segala kelimpahan
Kulayak untuk melayani Tuhan
Sempurna akrena anugrah-Mu
Tercurah bagiku
     Besar anugrah-Mu
     Melimpah kasih-Mu
     Semakin hari, semakin bertambah
     Besar anugrah-Mu

216.     Kami yang telah ditebus
Dengan darah yang kudus
Mengangkat pujian bagi-Mu
Kami bait kudus-Mu
Sebagai bukti karya-mu
Nyatakan kau besar dan hidup
     Berlari sampai tujuan
     Mendapatkan mahkota kekal
Kami trima kuasa-Mu Tuhan
Kami terima kebenaran yang
Tlah Kau sediakan tuk kami bawa
Disetiap langkah…
     Dimanapun kami berdiri
     Kemanapun kami kan pergi disitu mujizatmu terjadi
Kami terima kuasa-Mu Tuhan
Kami terima kuasa-Mu
217.       Ku tak Membawa, Apapun Jua
Saat kudatang  kedunia
Kutinggal semua, pada akhirnya
Saat kukembali kesurga
     Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba
     Yang mau taat dan setia pada-Mu Bapa
     Kemanapun kubawa
     Hati yang menyembah
     Dalam roh dan kebenaran
     Sampai selamanya
218.     Kemanakah Kami Mencari, Kasih Sejati
Kemanakah kami berseru
Saat badai datang menderu
Yang kami tau, hanya kau yang mampu
Pulihkan segala sesuatu
     Kami perlukan keajaiban Mu
     Kami butuhkan senTuhan tangan-Mu
     Kami tak dapat jalan sendiri
     Kami perlu kau Tuhan

219.     Kaulah Tuhan Penebusku
Bersama-Mu kutakkan goyah
Krajaan-Mu datangalah, dibumi dan disorga
     Sembah hanya bagi-Mu
     Ditahta yang kudus, O… Yahshuah
     Layak, Engkau yang layak
     Dipuji disembah… selamanya

220.     Kemuliaan … 2x
Bagi Tuhan yang kudus
     Diberkati Kau Tuhan
     Dengan Pujian
     Dimuliakan Kau Tuhan
     Dengan nyanyian kami
221.     Ketika Kuhadapi Kehidupan Ini
Jalan mana yang harus kupilih
Kutau ku tak mampu, kutau ku tak sanggup
Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku
     Akupun atau tak pernah sendiri
     S’bab Engkau Tuhan
     Yang menggendongku
     Tangan-Mu membelaiku
     Cinta-Mu memuaskanku
     Kau mengangkatku ketempat yang tinggi
Janji-Mu seperti fajar pagi hari
Yang tiada pernah terlambat bersinar
Cinta-Mu s’perti sungai yang mengalir
Dan kutau betapa dalam kasih-Mu

222.     Kekuatan Dihidupku
Kudapat dalam Yahshuah
Dia tak pernah tinggalkan
Setia menopangku, berseru… berharap
Pada Yahshuah
     Ajaib Kau Tuhan
     Penuh Kuasa, sanggup pulihkan keadaanku
Dalam tangan-Mu seluruh hidupku
Tak akan goyah selamanya

223.     Langit  dan bumi
Akan lenyap
Tetapi Firman-Mu }2x
Tinggal tetap

224.     Lupakan yang telah lalu
Mengarah pada tujuan
Dengan mata memandang Tuhan Yahshuah
Bertanding sampai menang
Berlari sampai akhir
Tanggalkan segala beban yang merintangi
     Kumau setia ‘kan penggilan-Mu
     S’bab Kau s’lalu menjaga langkahku
     Pada janji-Mu kupercaya
     Kau ‘kan sempurnakan
     Pekerjaan-Mu dalamku

225.     Lihatlah selebar-lebar Bendang
Musim mengetam t’lah tibalah
Tuhan panggil dikau dan mengundang
Maukah Kau jadi pengetamNya
     Ribu jiwa dalam glap terhentar
     Dengarlah mereka berseru
     Tuhan pangil dikau dan mengutus
     Maukah kau jadi pesuruhNya
Sabdalah Tuhanku
Relaku pergi dan bekerja
Seluruh Tuhanku
Apa Hu pesan kuturutlah

226.     Lebih dari Segalanya
Kuberharap pada-Mu
Lebih dari para penjaga
Berharap fajar pagi
Begitu rindu hatiku, berada dekat-Mu
Alangkah dalam kasih-Mu
Memenuhi hidupku
     Tenanglah, jiwaku
     Dalam naungan sayap-Mu
     Menembus awan kelabu
     Pandang kemuliaan-mu
Selalu kurindu, dekat dalam hati-Mu
Mengikuti rencana-Mu
Yahshuah Tuhan Rajaku

227.     Lebih Dari Bapa Didunia
Kau menjaga hidupku Ya Tuhan
Bahkan lebih dari kasih seorang ibu
Engkau tak pernah membuangku
     Lebih dari yang dunia tawarkan
     Ku b’rikan yang terbaik O… Tuhan
     Sekalipun tak seorang mengindahkanku
     Engkau selalu menyambutku
Kau mengasihiku, lebih dari yang kuduga
Bahkan disaatku, tiada menyadarinya
Kau sentuh hatiku
Dengan kasih yang sempurna
Kau menyayangiku, lebih dari yang kurasa

228.     Lebih dari Pemenang
Dalam s’gala perkara
Iblis telah dikalahkan
Oleh kuasa Darah-Nya
Jika Tuhan dipihak kita
Siapa dapat melawan
Kita lebih dari pemenang
     Haleluya, kibarkanlah panji-nya
     Yahshuah Raja segala Raja
     Haleluya bangkitlah gereja-Nya
     Kita lebih, lebih dari pemenang

229.     Mari Masuk GerbangNya
Dengan hati bersyukur
Halamnnya dengan pujian
Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur
hadiratNya penuh sukacita
     Sbab Tuhan Dia baik
     Dan anugrahnya kekal
     Selama-lamanya, Amen…

230.     Mengikut Yahshuah Keputusanku… 2x
Ku tak ingkar, ku tak ingkar
Tetap ku ikut walau sendiri …2x
Kutak ingkar, kutak ingkar
231.     Mari Kita Bersukaria
Karna ini hari bahagia
Kita berkumpul jadi Satu
 Puji Tuhan semesta itu
Tepuk tangan wajah berseri
Hilangkanlah hang sedih
Bukankah Yahshuah berkata damai yang
Dia b’rikan Mari kita bersukaria

232.     Maranatha, Maranatha
Yahshuah datanglah, persiapkanlah dirimu
Sambut kedatangan-nya
Maranatha-Maranatha
Yahshuah datanglah hari ini, hari yang termulia
     Haleluya Tuhan datanglah
     Dalam kemuliaan-Nya
     Bersama para tebusan, sambutlah dia raja
     Yah Yahsuhuah Maranatha datanglah

233.     Mari Kita Sambut Sang Raja
Mari kita puji nama-Nya
Dia yang maha mulia
Dia yang maha kuasa
Yahshuah, Yahshuah, Yahshuah nama-Nya
     Puji hosana … }3x
     Mulia nama-Nya              2x

234.     Meskipun Musuh didepanku
Rintangan menghadang langkahku
Kutau sungguh Engkau bersamaku
Beribu rebah disisiki
Berlaksa disisi kananku
Kutau Janji-Mu, engkau bersamaku
     Takkan pernah goyah keyakinanku
     Pada diri-Mu, Yahshuah Tuhanku
     Tiada yang seperti dirimu
Kaulah kuatku, kebanggaanku
Gunung batu dan keselamatanku
Kuat tangan-Mu perlindunganku
Kaulah Tuhan sumber kemenanganku

235.     Mari Kita Semua
Umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilan-Nya
Tuk menggenapi Firman-Nya
Sekaranglah waktunya
Tuk berdiri bagi bangsa ini
Mari maju, umat pemenang
     Kukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya
     Kukan bangkit, nyatakan kebesaran-nya
     Sampai setiap lutut bertelut
     Semua lidah mengaku
     Yahshuah Kristus dialah Tuhan,
     Raja segala raja, Dialah Raja
     Dialah Tuhan

236.     Marolop-olop Tondingki
Dung jumpang Jesus Tuhanki
Hamu sude begemai
Sai las rohakku mandoki
     Sonang ni tikkion
     Dung jumpang Jesus Tuhanki
     Tondina mangajari au
     Tarbaen marlas niroha au
     Sonang ni tikkion
     Dung jumpang Jesus Tuhanki
Marlojong au o Tuhan, tu hau pinarsilangMi
Mangido au sian Ho, asi ni roham
Alani ale Tuhan tarbaen au sonang
Sogot dijoloM, dihasonangan

237.     Mari Saudara Seiman
Minta kota Tuhan ubahkan
Seperti Sodom dan Gomora
Yang penuh dengan dosa
     Kota Niniwe Tuhan sudah ubahkan
     Indonesia, sedang dikerjakan
     Kota Niniwe Tuhan sudah ubahkan
     Indonesia, tak akan lama lagi

238.     Masuk Hadirat-Nya
Dengan hati bersyukur
Memuji Dia }2x
     Bri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya
     O… Yahshuah nama s’gala nama

239.     Masuk HadiratNya
Dengan hati bersyukur
Masuk gerbang-nya dengan pujian
Bermazmurlah bagi Dia
Nyanyikan nyanyian baru
Bersukacita s’karang tinggikan Dia
     Masuk hadirat-Nya dengan  hati bersyukur
     Masuk gerbang-Nya dengan pujian
     Bermazmurlah bagi Dia
     Nyanyikan nyanyian baru
     Bersukacita sekarang menyembah Dia

Saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka
Hadirat Tuhan nyata dengan pujian
Saat kami menyembah
Dan tanganpun terangkat
Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya

240.     More, More, more
I wont more, more, more                2x
More… we praise you
     I wanna sing to night }3x
     Because of Jesus
More, more, more
I want more, more, more
More… we praise You
-       I wanna dance to night } 3x
Because of Jesus
-       I Wanna jump to night } 3x
     Because of Jesus
Jesus, (jesus), I love You (I Love you)
O Jesus (o Jesus), I ove You …
Jump… jump… jump… jump…

241.     Mana-mana, Tuhan Panggil … }3x
Mari kerja diladang-Nya Tuhan
Mari kerja } 2x
Mari kerja diladang-Nya Tuhan Yahshuah
Mari kerja} 2x
Mari kerja diladang-Nya Tuhan

242.     Makna Perkataan-Mu Telah
Kutaruh dalam hatiku
Supaya jangan } 2x, aku berdosa pada-Mu

243.     Mataku Tertuju Pada-Mu
Seg’nap hidupku, kuserahkan pada-Mu
Bimbing aku masuk rencana-Mu
Tuk membesarkan k’rajaan-Mu
     Kumau mengikuti, kehendak-Mu ya Bapa
     Ku mau s’lalu menyenangkan hati-Mu
244.     Mulia sambah Raja Mulia
Bagi Yahshuah puji hormat dan kuasa
Mulia sembah Raja Mulia
Dari surga datang untuk seg’nap umat-Nya
Di puji ditinggikan nama-nya Yahshuah
Hormatlah muliakanlah, Yahshuah Raja
Mulia sembah Raja mulia
Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja

245.     Maka Jiwakupun Memuji
Sungguh besar kau Tuhanku
Marolop-olop au mamuji Ho      2x
O… Debata Sangap do Ho

246.     Makananku Ialah
Melakukan kehendak Bapa
Makananku ialah
Menyelesaikan pekerjaan-Nya
Sampai kudapatkan mahkota kemuliaan
Dan mem’rintah bersama Dia
Sampai kudapatkan mahkota kemuliaan
Dan mem’rintah bersama Dia

247.     Mulialah Nama-Mu Tuhan
Berkat-Mu atasku melimpah
Mulialah nama-Mu Yahshuah
Kau layak trima pujian tertinggi
     Kudus, kudus, kuduslah Tuhan
     Suci, suci, sucilah Tuhan, s’lamanya

248.     Nyanyilah, dan Menarilah
Bagi Sang Raja
Nyanyilah, dan menarilah
Bagi sang Raja
Angkatlah suara-Mu, pujilah Dia
Tinggikan namaNya sukacita
Bersoraklah, hei…  hei

249.     Nafiri Tuhan Terdengar
Memanggil kita semua
Bangunlah hai umat-Nya
Bangkit dan bersinarlah
T’rang Tuhan t’lah dinyatakan
Anak Domba dimuliakan
Umat Tuhan maju dan bangkit bersoraklah        Singkirkan segala rintangan
     Peganglah Firman Tuhan
     Kerjakanlah yang terbaik,
     Untuk memuliakan Raja
Mari puji Dia masyurkan nama-Nya
Yahshuahlah Tuhan berkuasa atas segalanya
Mari puji dia masyurkan nama-Nya
Yahshuahlah Tuhan
berkuasa atas s’luruh bumi

250.     Nama Tuhan Adalah
Menara yang kuat, adalah menara yang kuat
Kesana orang benar berlari semua
Mereka menjadi selamat
     M’reka k’luar dengan kemenangan
     Menang terhadap musuh-Nya
     Pintu gerbang neraka dihancurkan
     Oleh Tentara Tuhan


 251.     Na… na… na…
Haleluya kumemuji-Mu Tuhan
Karna kasihMu tak berkesudahan
Biar yang bernafas memuji sang Raja
Diatas gunung dan di dalam samudra
Tanganku kuangkat pada-Mu
Mensyukuri rahmat yang Kau beri
Kakiku melompat bagi-Mu
Sbab rahmat-Mu baru setiap hari
     Bersyukurlah kepada Tuhan
     Sebab Dia baik, sebab Dia baik
     Bahwasanya tuk selamanya
     Kasih Setia-Nya, kasih setia-Nya

252.     Nyanyi bagi Dia lagu baru
Nyanyi bagi Dia s’luruh bumi
Bersukacitalah, bersukacitalah
Dalam Tuhan O.. saudara
     Rayakan dan tarilah di depan Tuhan, ya pemenang
Haleluya, } 7x
     Yahshuah Tuhan } 4x
     Diseluruh Dunia

253.     O Betapa Indahnya
Dan betapa eloknya
Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan
     Bak urapan dikepala Harun
     Dan kejanggut dan jubahNya turun
     Seperti embun yang dari hemon
     Mengalir kebukit Sion
Kesanalah diperintahkan Tuhan
Agar berkat-berkat dicurahkan
Kehidupan untuk selamanya
O… betapa indahnya

254.     Oh … Kubersyukur
Kau telah pilihku, Kau bentuk ku jadi
Bejana-Mu urapi dengan Roh-Mu
     Kau telah panggilku, britakan ijil-Mu
     Ini aku, pakai aku, bagi setiap bangsa
Menyampaikan kabar baik
Merawat yang remuk hati
Hingga mereka melihat
Kristus dalam kami
     Membawakan pengharapan
     Memb’ritakan keb’naran-Mu
     Menjadi terang kasih-Mu
     Hingga kau Kembali

255.     O… Tuhan Langit dan Bumi
Tercipta oleh kuasa-Mu
O.. Tuhan langit dan bumi tercipta oleh lengan-Mu
     Tiada yang mustahil bagi-Mu O..
     Tiada yang mustahil bagi-Mu
     Tuhan yang besar, Tuhan semesta alam
     Tiada, tiada yang mustahil,
     Tiada yang mustahil bagi-Mu

256.     Orang Percaya pasti menang }2x
Pakai senjata Firman-nya Tuhan
Orang percaya pasti menang

257.     O… Besarkan Tuhan
S’bab Dia layak dipuji
O.. Besarkan Tuhan sebab Dia layak dipuji
     Hosana … Pujilah Dia, pujilah Dia
     Gunung Batuku
     Hosana … Pujilah Dia, pujilah Dia
     Keselamatan ku
258.     Oh Sungai Dari Tuhan
Penuhkanku, Oh… sungai dari Tuhan
Mengalir dalamku
Oh …. Sungai dari Tuhan, puaskanku
Oh … sungai dari Tuhan kerinduanku

259.     Oh … Besar, besar, Besar Anugrah-Mu
Oh … Besar, besar, besar kuasa-Mu
Tak terhitung, tak terhingga, Kasih-Nya
Oh Besar-besarlah kasih Tuhan

260.     Orang yang Menantikan Tuhan
Kan dikuatkan, seumpama burung Rajawali
Mereka lari dan tak letih, m’reka jalan tak lesu
Ajarku untuk menanti
     Ajarku Oh Tuhan bertelut menanti
     Sampai tiba masanya, kau jawab doaku
     Ajarku tak berharap pada manusia
     Melainkan tunggu jawaban dari-Mu      2x

261.     Oh … Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan
Kecaplah dan nikmati kasih-nya
Setia-Nya takkan pernah berubah
Pem’liharaan-Nya sempurna
     Apa yang tak pernah dilihat
     Dan tak pernah didengar
     Dan tak pernah timbul dalam hati kita
     Semua disediakan-Nya bagi kita semua
     Yang mengasihi Dia

262.     Puji Dia, Ho… Ho… Ho…
a.    Dalam tempat kudus-Nya
b.    Kar’na Dia yang   perkasa
c.    Kar’na Kebesaran-Nya
Biar yang bernafas memuji Dia
Haleluya, kumau nyanyi tentang Dia, Haleluya
Kumau sorak tentang Dia haleluya
Ku tak dapat hidup tanpa Dia, haleluya
     Skarang ku adalah ciptaan baru
     Dan kuhidup dalam keselamatan-Nya
     Tiada kutuk menimpa kupuji Tuhan
Bersukacita dalam hadirat Tuhan
Haleluya, haleluya Amen (Amen)
     O … nyanyi soraklah
     Nyanyi lompatlah, bersuka dalam Tuhan
     Nyanyi soraklah, nyanyi lompatlah
     Bersuka dalam Tuhan

263.     Pujilah Tuhan S’bab besar kuasa-Nya
Pujilah Tuhan s’bab besar kuasa-Nya
Pujilah Tuhan Raja segala Raja
Mari kita puji Dia
     Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya
     Puji Tuhan
Puji Tuhan, haleluya }3x
Puji Tuhan

264.     Pujilah Tuhan
Hai semua hamba Tuhan
Yang melayani dirumah Tuhan
Angkat tangan-Mu, ketempat kudus
Pujilah Tuhan, puji nama-Nya

265.     Pujilah Tuhanku Selama-lamanya
Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya
Pujilah Tuhanku selama-lamanya
Ku’ tak dapat balas cinta-Nya Tuhanku
     Kuberjalan, kekanaan }3x
     Kuberjalan sampai ke Kanaan

266.     Puji Hu Kar’na Baiklah Dia }3x
Memuji nama Tuhan
     Kar’na kasih-Nya, kar’na kasih-Nya
     Memuji nama Tuhan
     Kar’na kasih-Nya, kar’na kasih-Nya
     Memuji nama Tuhan

267.     Panjang dan Lebar } 2x
Kasih Yahshuah panjang dan lebar
Tinggi dan dalam } 2x
Kasih Yahshuah tinggi dan dalam

268.     Penuhi S’karang Tuhan
Penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang
Merindukan jamahan  roh suci
Hatiku bagai bejana
Kubawa ke-sungai-Mu Tuhan
Ingin kureguk kesejukan
Air hidup-Mu Tuhan
     Penuhi hatiku sekarang, penuhilah hatiku
     Hanya Engkau yang kurindu
     Jamalah hidupku Tuhan

269.     Pergilah Kamu, Jadikan S’mua
Bangsa, muridku… pergi… pergi
Babtis mereka dalam nama
Bapa Yahweh dan anak dan Roh Kudus
Pergi… pergi… pergi …
Ku kan beserta-Mu senantiasa
Sampai pada akhir zaman…
Pergi… pergi… pergi

270.     Peganglah Tanganku Roh Kudus
Setiap hari kutak dapat jalan sendiri
Tanpa Roh-Mu
Bawalah diriku kepada, s’gala kebenaran
Agarku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu
     Kudus-kudus Tuhan, kudus nama-Mu
     Ku b’ri syukur dalam, simponi indah
     Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu
     Nama yang b’ri menang,
     Yahshuah nama-Nya

271.     Penuhi Hatiku, Dengan Hadirat-Mu
Penuhi hatiku, dengan Roh Kudus-Mu
Penuhi hatiku, dengan kasih-Mu
Betapa Kau puaskan jiwaku
     Kusembah kau Tuhan,
     kutinggikan nama-Mu
     Ku angkat tanganku dihadapan tahta-Mu
     Tuhan ajarku menyembah-Mu selalu
     Ku ingin menyenangkan hati-Mu

272.     Rayakan, Yahshuah rayakan } 2x
Dia bangkit, Dia bangkit
Dan hidup selamanya
Yahshuah bangkit, Yahshuah bangkit
Mari rayalah rayakan, marilah rayakan
Kebangkitan Tuhan kit

273.     Roh Kudus Tercurah Ditempat Ini
Urapan-Nya yang ajaib, memulihkan umat-Nya
Roh Kudus tercurah bagi g’reja-Nya
Membangkitkan umat pilihan-Nya
     Hari inilah harinya Tuhan
     Saat pembebasan tiba
     Belenggu dosa t’lah dipatahkan
     Mari bersorak bagi Dia
Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya
Dengan sukacita..
Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya
Nyata kuasa-Nya
274.     Roh Kudus Kau Hadir Disini
Roh Kudus ku mengasihi-Mu
Kau lembut, Kau manis
Kaulah penghiburku
Penlongku, diutus Bapaku
     Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan
     Kubuka hati menyembah-Mu Yahshuah
     Jamalah kam, penuhi kami
     Dengan kuasa Tuhan maha Tinggi

275.     Rohol Kudus Tuhanku
Penuhi daku, Rohol kudus Tuhanku
Penuhi daku… b’ri urapan-Mu
Urapan baru, O… Rohol Kudus
Pnuhi hatiku

276.     Raja Mulia, Tuhan Perkasa
Bapa yang kekal, berkuasa selamanya
S’gala ciptaan, sujud menyembah
Bagi yang Mulia berkuasa selamanya
     Kaulah Tuhan, Kaulah Raja
     Surga bumi menyembah
     Sorak-sorai kemenangan
     Bagi Raja Mulia
     Kemuliaan Bagi raja
     Yang berkuasa selamanya…a…a
     Engkaulah Raja…a…a
     Yahshuah Raja

277.     Rohol Kudus Hadir Disini
Penuhi tempat ini,
kuduslah s’luruh umat-Mu
Dengan kuasa firman-Mu
Kami datang sujud ya Tuhan
Berdoa ‘tuk Indonesia,
Mohon belaskasih-Mu Tuhan
S’lamatkan bangsa ini
Pulihkan bangsa kami
     Pulihkanlah ya Tuhan }2x
     Dari tempat kudus-Mu
     Terpancar kemuliaan-Mu
     Curahkanlah ya Tuhan }2x
     Hujan Rohol Kudus-Mu, kerinduanku
     S’lamatkanlah bangsak

278.     Rohol Kudus Yang Manis
Kami nantikan hadirat-Mu
Roh Kudus yang lembut
Kami nantikan urapan-Mu
     Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu
     Dinyatakan atas kami umat-Mu
     Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu
     O… Roh Kudus, Engkau kekasihku

279.     Ribuan Pulau, Ribuan Suku Bangsa
Menantikan lawatan-Mu Tuhan
Curahkanlah kasih-Mu, ditengah kami
Biar hati kami sperti hati Bapa
     S’lamatkan, Indonesia Tuhan
     S’lamatkan bangsa kami Tuhan
     S’lamatkan negeri kami Tuhan
     Biar semua memuji nama-Mu Tuhan
Pakailah hidupku Tuhan
Jadikan aku alat kasih-Mu
B’ritakan Injil keselamatan
Biar semua sujud menyembah-Mu
280.     Roh Tuhan yang Hidup, Penuhiku
Roh Tuhan yang hidup, pulihkanku
Turunlah urapan keatask
Membangkitkan kuasa-Mu
     Membebaskan hidup yang terbelenggu
     Memulihkan hati mreka yang terluka
     Serta mencelikan mata yang buta
     Jadikan hidupku alat-Mu
     Dipenuhi urapan baru, menyatakan
     Kebesaran Kuasa-Mu

281.     Roh Kudus Hadir Disini
Mengalir dibait Suci,
Perkara ajaib pun terjadi
Kuasa muzijat nyata
Bila Roh Tuhan sedang bekerja
     Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar
     Bila Roh Tuhan turut bekerja
     Tiada yang mustahil, bagi orang percaya
     Bila Roh Tuhan turut bekerja
     Diantara kita

282.     Satukanlah hati kami
Tuk memuji dan menyembah
O.. Yahshuah Tuhan dan Rajaku O..
Eratkanlah tali kasih, diantara kami semua
O… Yahshuah Tuhan dan Rajaku
     Bergandengan Tangan, dalam satu kasih
     Bergandengan tangan, dalam satu iman
     Saling mengasihi diantara kami
     Keluarga kerajaan Tuhan

283.     Sgala Puji Syukur
Hanya bagi-Mu Tuhan
Sebab kau layak dpuja
Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu
Haleluya…
     Soraklah, haleluya… O…
     Soraklah, Haleluya
     Haleluya…….

284.     Saat ini Kudatang Lagi
Pada-Mu Tuhan junjungan hidupku
Kuangkat tanganku, tuntunlah jalanku
Yahshuah kusembah Kau Tuhan
     Hari-hari t’lah kulalui
     Bersama-Mu Yahshuah kurasa bahagia
     Peganglah tanganku, kupuji nama-Mu
     Yahshuah kaulah segalanya
            Haleluya… sorak Hosana
            Haleluya… glori bagi-Mu
            Haleluya.. sorak Hosana
            Terpujilah nama-Mu

285.     Saudara Dengarlah Sangkakala
Membawa kebebasan bagi semua orang
Tidak kah kau tahu, inilah tahun Yobel
Angkat tangan-Mu bebaskan tawanan
     Ini tahun pembebasan }2x
     Semua tawanan dilepaskan haleluya
     Yang miskin dan yang buta
     Lompat dan bersoraklah
     S`bab ini Tahun pembebasan

286.     Sorak Haleluya puji Yahshuah Raja Mulia
Sorak Haleluya, puji Yeshuah raja mulia
Diberkati yang datang dalam nama-Nya
Puji kebesaran-Nya
Diberkati yang datang alam nama-Nya
Angkat suara puji Dia, besarkan nama-Nya
Tinggikan agungkan Dia, Raja S`gala Raja
287.     Sungguh Kubangga Bapa
Punya Allah Seperti Engkau
Sungguh kubangga Yahshuah
Atas S`gala pengorbanan-Mu
Tak ingin aku hidup, lepas dari kasih-Mu
Kasih-Mu menyelamatkan
Dan b`riku pengharapan
     Kini kupersembahkan, apa yang aku miliki
     Memang tiada berarti bila
     Dibanding dengan kasih-Mu
     Namun  ku ingin memb`ri
     Dengan sukacita dihati, kar`na kutau ini
     Menyenangkan hati-Mu

288.     Setia-setialah, Setialah Sampai Mati
Seperti Tuhan Yahshuah, setia sampai mati
Apakah balasan-Mu, untuk kasih setia-Nya
Setia-setialah, setia sampai mati

289.     Sungai Sukacita-Mu
Mengalir dalamku, O…Yes
Anggur sukacita-Mu, melimpah dalamku
Kumenari dan bersuka,
Puji hu di setiap waktu
Sebab sungai sukacita-Mu
Ada dalamku
     Mengalir bersama-Mu,
     Bersuka didalam-Mu
     Mengikuti-Mu Tuhan,
     Dalam kegerakan-Mu
     Melayani-Mu Tuhan, didalam sukacita-Mu
     S`bab hanya Tuhan yang membuat
     Sukacitaku penuh

290.     Setinggi-tingginya langit
Lebih tinggi kasih Yahshuah ku
Sedalam-dalam lautan
Lebih dalam kasih Yahshuah ku
Seinda-indah pelangi
Lebih indah kasuh Yahshuah ku
     Kasih Yahshuah, Kasih Yahshuah
     Mengalahkan segalanya
     Kasih Yahshuah, kasih Yahshuah
     Mengalahkan segalanya

291.     Satu hal Telah Kuminta
Kepada Tuhan itulah yang kumiliki
Diam dirumah Tuhan seumur hidupku
Menyaksikan kemurahan Tuhan
     Dan menikmati bait-Nya
     Dan menikmati kuasa-Nya
     Dan menikmati kasih-Nya
     Dan menikmati Firman-Nya

292.     S`bab Peperangan Kita
Bukan melawan darah dan daging
S’bab peperangan kita,
Melawan penguasa diudara
     Sebab peperangan kita
     Bukan melawan darah dan daging
     S’bab peperangan kita
     Melawan roh-roh jahat diudara
Kenakanlah senjata Tuhan
Supaya kamu dapat bertahan
Melawan tipu muslihat iblis
              S’bab itu ambillah selengkap senjata Tuhan
              Lawan dan hancurkan musuhmu
              Berperanglah sebagai laskar Tuhan
              Kibarkan panji kemenanganmu

293.     Sembahlah Dia
Dalam roh dan kebenaran       2x
Dia Raja, Dia Tuhan
Yahshuahlah nama-Nya } 2x
Selamanya
     Ratapanku telah Kau ubah
     Menjadi tari-tarian
Menarilah dihadapan Tuhan
Dengan seg’nap kekuatan-Mu
Semangatmu yang dahulu pudar
S’krang menjadi tarian pujian

294.     Siaplah Saudara Kita Semua
Berjagalah, berdoalah
Siaplah saudara kita semua
Tuhan Yahshuah mau datang
     Maranatha haleluya
     Yahshuah datang dari sorga
     Siap saudara berdoa selalu
     Tuhan Yahsuah mau datang

295.     Surgoi Sambulonta Doai
Dangadong be si aeon disi
Namamuji tontong na disi
Pinalua ni Tuhan tai
     Surgoi, surgoi
     Dangadong be siaeon disi
     Surgoi, surgoi
     Dangadong be siaeon disi

296.     Satukanlah Roh Kami Ya Tuhan
Bergandeng tangan kami semuanya
Dalam hadirat-Mu, kami memuji-Mu
Curahkanlah Roh-Mu atas kami
Roh tercurah dari surga
-       Bumi bersukacita
-       Bangsa-bangsa bersorak
-       Gereja Tuhan dibangkitkan
-       Gereja Tuhan dimenangkan
Semua bangsa-bangsa, ‘kan mengaku
Bahwa Yahshuah Tuhan

297.     Seindah Pelangi, Secerah Mentari
Janji-Mu teruji, Engkau Yahshuah yang Terpuji, O…
Seindah pelagi, secerah mentari
Engkau Yahshuah yang terpuji
     Kini Engkau kumiliki, hatiku bernyanyi
     Kar’na aku Kau miliki
     Jadikan hidupku berarti

298.     Sayang-sayang disayang
Aku disayang Tuhan
Aku diangkat jadi anak-Nya
Aku disayang Tuhan
Glori-glori, glori haleluya
Glori, glori, puji Tuhan

299.     Sekarang telah tiba
Keselamatan dan kuasa
Dan pem’rintahan Tuhan kita
Kuasa-nya yang diurapi-Nya
Kar’na t’lah dilemparkan-Nya dilemparkan-Nya
Para pendakwa kita..
     Oleh Darah anak domba
     Oleh kesaksian kita
     Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan
     Oleh darah anak Domba


300.     Saat ini Saat Indah
Kumemuji dan menyembah, hadirat-Mu
Kurasakan saatku sembah Kau
     Hadirat-Mu, kurasakan, saat ini, saat ini
     Urapanmu kurasakan
     Saat aku menyembah Kau Tuhan

301.     Satu Hal Yang Kurindukan ya Tuhan
Selalau berada di dekat-Mu
Dengan se’genap hati, dengan seg’nap jiwa
Ku menanti dihadirat-Mu
     Lebih dalam lagi, kurindu Kau Yahshuah
     Lebih dari segala yang ada
     Lebih dalam lagi kucinta kau Yahshuah
     Kumengasihi-Mu

302.     Saat Terindah, Dihadirat-Mu
Berkat melimpah, ada pada-Mu
Ku dipulihkan, dibaharui
Dalam hadirat-Mu, ada sukacita

303.     Satu Hal Yang Kurindu
Berdiam di dalam rumah-Mu
Satu hal yang kupinta
Menikmati bait-Mu, Tuhan
     Lebih baik, satu hari, dipelataran-Mu
     Dari pada s’ribu hari tempat lain
     Memuji-Mu, menyembah-Mu
     Kau Tuhan yang hidup
     Dan menikmati s’mua kemurahan-Mu

304.     Sucikan dan Kuduskan Hati Ini
Untuk layak menghadap hadirat-Mu
Tubuh jiwa rohku, ku s’rahkan pada-Mu
Ku menyembah-Mu
     Kutinggikan nama-Mu ya Tuhan
     Mulialah nama-Mu ya Tuhan
     Tiada lain, seperti Engkau ya Tuhan ku
     Besar kuasa-Mu
     Tiada lain, seperti Engkau ya Tuhan ku
     Besar Kuasa-Mu

305.     Saat Kuhampiri Tahta
Ditengah bait-Mu yang suci
Kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini
     Saat kudatang memandang-Mu
     Kekudusan melingkupiku
     S’luruh umat sujud bertelut
     Menyerukan nama-Mu
            Kudus, kudus, kudus
            Bapa Yahweh mulia, seisi dunia
            Sujud menyembah Engkau
            Yahshuah Anak Domba,
            Yang duduk ditahta
            Mem’rintah s’lamanya atas manusia

306.     Selamat pagi Bapa
Selamat Pagi Yahshuah, selamat pagi Roh Kudus
Trima kasih atas anugrah-Mu
Semalam t’lah berlalu, kumemuji,
Ku bersyukur
Memuliakan nama-Mu
Bapa Yahweh, Putra Roh Kudus, t’rima kasih

307.     S’bab Engkau Ya Tuhan
Yang Maha Mulia,
Kau dimuliakan dari segalanya
S’bab Engkau ya Tuhan yang Maha Tinggi
Kau ditinggikan dari segalanya
Kau kusembah … }3x
O… Tuhan
308.     Sinar Kemuliaan-Mu Bapa
Memenuhi sekelilingku, kurasakan hadirat-Mu
Dan menyegarkan jiwaku
Kuingin tetap tinggal bersama-Mu
     Kuingin tetap disini,
     Menikmati bait-Mu O…
     Kuingin tetap disini
     Dan memandang indah wajah-Mu

309.     S’perti Rusa Rindukan Air
Jiwaku rindu ‘kan hu
Hatiku haus akan Dikau ku ingin
Menyembah-Mu
     Hanya kau jadi prisaiku
     Kepada-Mu rohku berserah
     Hatiku haus akan Dikau ku ingin
     Menyembah-Mu
          Yahshuah, Yahshuah,
          Kau berarti bagiku O…
          Yahshuah, Yahshuah,
          Kau segalanya bagiku

310.     Seperti Rusa Merindukan Air
Demikianlah jiwaku, merindukan Engkau
Kuberharap, hanya kepada-Mu
Kusembah Kau Tuhanku, Tuhan dan Rajaku
     Engkau sungai kehidupanku
     Yang mengalir segarkan jiwaku
     Engkau Yahshuah, pengharapanku
     Kusembah Kau, dengan seg’nap hatiku

311.     Saat kumemuji-Mu
Roh-Mu bekerja, saatku menyembah-Mu
Kau bertahta diatas pujian
     Ku angkat hatiku,
     Kupandang kekudusan-Mu
     Saat kusembah, kupuji Hu
     Kurasakan kehadiran-Mu Tuhan

312.     Saat Indah, Kuberhadapan dengan-Mu
Memandang wajah-Mu,
Yahshuah kekasih jiwaku
Bawa daku, erat dalam pelukan-Mu
Menikmati kasih dan indah-nya hadirat-Mu
     Hadirat-Mu Tuhan, kurasakan
     Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku
     Kurindu selalu, diam dalam bait-Mu
     Menikmati kaish anugrah-Mu

313.     Sembah-sembah Yahshuah
Kudatang kehadirat-Nya dengan pujian
Sembah-sembah Yahshuah
Kudatang kehadirat-Nya sekali lagi
     Dan diperbarui…} 3x                  2x
     Didalam hadirat Tuhan

314.     Saat ini Kudatang Membawa Hatiku
Mengatur persembahan, pujian bagi-Mu
Tuhan kerinduanku bertemu dengan-Mu
Masuk dihadirat-Mu, sujud menyembah-Mu
     Datang Tuhan, datang Roh Kudus
     Kurindu menikmati Kasih-Mu
P’nuhi Tuhan, P’nuhi Roh Kudus
Puaskan tubuh roh dan jiwaku

315.     Saatku Masuk Kehadirat-Mu
Kutersungkur dan sembah Hu
Ku persembahkan korban syukurku
Yang terbaik bagi-Mu
     Kubawa korban syukur
     Ketempat kudus-Mu Tuhan
     Hatiku limpah dengan syukur
     S’bab Tuhan baik O…
     S’bab Tuhan baik… Selamanya…
316.     Saat Ini Kudatang
Dalam hadirat-Mu, kupandang wajah-Mu
Tersenyum penuh kasih
Ku ucapkan, s’lamat pagi, Bapa terkasih
T’rima kasih, berkat-Mu, s’panjang hari ini
     Glori, haleluya } 4x
     Haleluya, Glori, Haleluya

317.     S’bab Tuhan Baik
Bahwasanya untuk selamanya
Kasih setia-Nya
     Syukur bagi Dia, Tuhan yang kuasa
     Yang menjadikan segalanya
     Ajaib perkasa yang diperbuat-Nya
     Dihadapan s’gala bangsa

318.     Sungguh Baik kau Tuhan
Kasih-Mu menyelamatkan
Sungguh ajaib Kau Yahshuah
Kuasa-Mu menyembuhkan
Dalam dunia yang gelap
Pada masa mencekam
Kupercaya pada-Mu Tuhan
Kuserahkan hidupku…
     Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan
     Ku mau menyenangkan-Mu              2x
     Dalam jalanku, dalam pikirku,
     dalam bicaraku

319.     S’perti Rusa Rindu Sungai-Mu
Demikianlah jiwaku
Ya Roh Kudus penuhi daku
Dengan minyak kudus-Mu
     Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu
     Urapiku, urapiku, dengan minyak kudus-Mu

320.     Sejauh Timur dari Barat
Engkau membuang dosaku
Tiada kau ingat lagi, kesalahanku
Jauh kedalam, tubir laut
Kau melemparkan Dosaku
Tiada kau perhitungkan, pelanggaranku
     Betapa besar kasih
     Pengampunan-Mu Tuhan
     Tak Kau Pandang hina hati, yang hancur
     Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan
     Pengampunan yang kau beri, pulihkanku

321.     Saya Mau Iring Yahshuah } 3x
Sampai s’lama-lamanya
Meskipun saya hidup
Menderita kar’na dunia
          Saya mau iring Yahshuah
Sampai selama-lamanya

322.     Selidiki Aku, Lihat hatiku
Apakah kusungguh mengasihi-Mu, Yahshuah
Kau yang maha tau, dan menilai hidupku
Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu
     Tlah kulihat kebaikan-Mu
     Yang tak pernah habis dihidupku
     Kuberjuang sampai akhirnya
     Kau dapati aku tetap setia
YANG BERNAFAS
MEMUJI TUHAN
 


323.     S’bab Kau Besar,  Parbuatan-Mu Ajaib
Tiada seperti Engkau … 2x
S’bab Kau Besar
Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau …2x
     Ku bri kemuliaan, dan hormat
     Kuangkat suara pujian
     Kutinggikan nama-Mu
     Ku bri kemuliaan dan hormat
     Ku angkat suara pujian
     Ku agungkan Nama-Mu

324.     Sbab Kau Baik dan kasih-Mu
Kekal selamanya … 2x
Sgala suku kaum dan bahasa
Generasi ke generasi
Kusembah Kau, haleluya, haleluya, haleluya
Kusembah Kau, Kaulah Tuhan

325.     Saat Kusembah, kau datang Tuhan
Saat kusembah, kau jamah Tuhan
Saat kuangkat tangan
Kau bekerja Tuhan
Tiada mustahil saat kusembah Kau

326.     Seindahnya Pelangi, Secerahnya mentari
Namun Kau yang terindah
Hanya Kau yang termegah
Walau badai menghadang Dan bumipun bergoncang
Namun kau kan setia Menjagaku selamanya
     Sungguh nyata kasih-Mu
     Disepanjang hiudpku
     Dengan Darah-Mu kau tebus dosaku
     Sungguh nyata Kuasa-Mu
     Disepanjang hidupku
     Seg’nap hatiku hanyalah untuk-Mu

327.     Sungguhlah Hidupku Tlah Ditebus
Dengan kuasa Darah yang kudus
Sekarang hidupku bukan milikku lagi
Apapun yang Tuhan mau lakukan
Apapun yang Tuhan mau inginkan
Asalkan Tuhanku senang
Semua kuserahkan
namaNya dimuliakan
     Suka-sukaMu Tuhan… 4x
     Semua sukaMu Tuhan

328.     Sungguh Indah Melayani Tuhan… 3x
Jalan dalam trang Tuhan
Jalan, jalan dalam trang… 3x
Jalan dalam trang Tuhan

329.     Bapa Yahweh ditengah kita
Besar, besar, Dia senangkan dan
Girangkan dengan sukacita
Dia mengasihi, Dia bersuka karna kita
Bapa Yahweh ditengah kita,
Besar besar…, besar

330.     Tuhan Memberikan
Nyanyian baru dalam mulutku
Untuk memuji-muji Tuhan kita
Banyak orang datang
Melihatnya dan menjadi Takut
Lalu percaya kepada Tuhan
     Yahshuah cinta saya, Yahshuah cinta kamu
     Yahshuah cinta semuanya
     Firmannya digenapi
     Yahshuah cinta saya, Yahshuah cinta kamu
     Yahshuah cinta semuanya
     Firman-Nya digenapi

331.     Tiada terukur besar
Kasih setia-Mu Tuhan
Panjang dan lebarnya melebihi lautan
Jauh tinggi mengatasi langit
dalamNya tak dapat kuselami
Kasih setia-Mu besar selamanya }2x
     Hatiku bersyukur, jiwaku memuji
     Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yahshuah
     Ajaib perbuatan-Mu, besar anugrah-Mu
     Takkan berhenti ku memuji nama-Mu
332.     Tuhan Yahshuah Tidak Berobah
Tidak berobah, tidak berobah
Tuhan Yahshuah tidak berobah, tak berobah
Selama-lamanya

333.     Telah Tiba Saatnya
Tuhan memulihkan umat-Nya
Tiuplah sangkakala, Pujilah Dia
Mari kita bersama, bekerja giat diladang-Nya
Menuai jiwa-jiwa, bagi-Mu Yahshuah
     Bermazmurlah bagi Tuhan
     Bermazmurlah bagi Dia
     Bermazmurlah bagi Tuhan kita
     Tuhan bebaskan umat-Nya
     Dari dosa belenggu dosa, dengan di iringi
     Sorak-sorai, Hei… sorak-sorai

334.     Tepuk Tangan Haleluya
S’luruh umat Tuhan bersukacita
Injak musuh, dalam nama Yahshuah
Iblis dikalahkan kita menang
     Glori, glori, glori Haleluya }2x
     Bila Tuhan Yahshuah dipihak kita
     Kita ‘kan tampil jadi pemenang
Kiri kananku ada Tuhan
Di’skelilingku ada Tuhan
Dalam hidupku ada Tuhan
Yahshuah s’lalu bersamaku

335.     Tuhan Berkuasa } 3x
Bumi berkuasa, bumi berkuasa, bumi berkuasa
Umat-Nya bersorak hei…
Tuhan berkuasa
     Yahshuah berkuasa }3x
     Saya bersuka, kamu bersuka, semua bersuka
     Umat-Nya bersorak hei…
     Yahsuah berkuasa
Api menyala didepan-Nya
Membakar semua musuh-Nya
Bukit-bukitpun runtuh dalam hadirat Tuhan
Dalam hadirat Tuhan,
Tuhan berkuasa

336.     Tebarkan Jala menangkan jiwa
Bagi Yahsuah Tuhan, pintu anugrah
Masih terbuka s’karanglah waktunya
Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia
Yahshuah Tuhan raja s’gala Raja
     Pintu anugrah-Nya, masih terbuka oye…
     Kutebarkan jala, tangkap jiwa
     Kudapat mahkota dari Tuhan Yahsuah
     Tebarkan jala dikota tercintaYAHSHUAH SEGALANYA
 

337.     Tuhan Memb’riku Kegirangan
Dan sukacita melimpah
Minyak yang baru dicurahkan
Haleluya kubersorak
     Ku t;rima janji Tuhan, bagi Kaum Yehuda
     Umat yang berdosa, memuji dan menyembah
Inilah saat yang dinanti
Firman Tuhan telah digenapi
Ku lihat penuaian terjadi
Yang melanda seluruh bumi

338.     Bapa Yahweh Kita Bertahta
Diatas pujian umat-Nya
Bila Tuhan hadir ditengah kita
Kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya
Ada kuasa dalam pujian
Bernyanyilah seg’nap hati dan jiwa
S’bab ada kuasa dalam pujian
Yang sanggup membungkam kekuatan lawan

339.     Tiada yang seperti Engkau
Begitu mengasihiku
Kau Tuhansanggup menjawab
Semua seru doaku
     Tiada yang seperti Engaku
     Begitu mengasihiku
     Kau Tuhan sanggup melawat
     Seluruh kehidupanku
               Aku percaya, Tuhanku ajaib
               Kau Turun tangan, memulihkan ku
               Aku percaya, Tuhan ku dahsyat
               Kau turun tangan memberkatiku
340.     Tak pernah kubayangkan semua ini
Menjadi jawaban atas doaku
Semua yang kupinta, Kau brikan padaku
Dengan apakah kubalas cinta-Mu
     Tak pernah kubayangkan semua ini
     Yang terbaik kau berikan untukku
     Anugrah terbesar, Kau mati bagiku
     Dengan apakah kubalas cinta-Mu
Trimakasih buat karya-Mu
Yang terindah dan terbaik dalam hidupku
Trimakasih buat cinta-Mu
Yang tak pernah terhenti
Dispanjang hidupku

341.     Tuhan penuhkan Ku
Dengan kasih-Mu
Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu
Hatiku bagai bejana kubawa kesungai –Mu
Tuhan penuhkanku dengan kasihMu

342.     Trima Sukacita Surga
Itulah kekuatan bagi jiwa
Kudapat rasakan kasih-Nya
Ditengah badai yang bergelora
     Trima sukacita surga
     Itulah kekuatan bagi jiwa
     Kudapat saksikan kuasaNya
     Taklukkan badai yang bergelora
          Haleluya Kau ada dalam hatiku
          Takkan patah semangatku
          Takkan hilang kekuatanku
          Haleluya Kumau bersorak bagi-Mu
          Sukacita sorga nyata, penuhiku
343.     Tuhan Raja Maha Besar
Mari datang menyembah Dia
Dia pencipta dunia ini
Dia membentuk gunung-gununga
     Dengan bersuka bernyanyilah
     Dia batu keselamatan puji Dia
     Tuhan Maha Raja besar

344.     Tuhan Kumau menyenangkanMu
Tuhan bentuklah hati ini
Jadi bejana untuk hormat-Mu untuk hormatmu
Cemerlang bagai emas murni
     Tuhan kuserahkan hatiku
     Semua kuberikan pada-Mu
     Kuduskan hingga kudus selalu
     Agar aku menyenangkan –Mu
Menyenangkan-Mu senangkan-Mu
Hanya itu kerinduanku
Menyenangkan-Mu senangkan-Mu  Tuhan
Hanya itu kerinduanku

345.     Tuhan Inilah HIdupku
Kuserahkan pada-Mu
Segala cita-citaku, masa depanku
Menjadi milik-Mu
Jadikan aku terang-mu
Ditengah kegelapan Dunia, membawa
Bangsa-bangsa kepada-Mu
Tuhan ini kerinduanku
     Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku
     Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu
     Genapi seluruh rencana-Mu
     Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu

346.     Trimakasih Tuhan
Untuk kasih setia-Mu,Yang kualami
Dalam hidupku
Trimakasih Yahshuah, untuk kebaikan-Mu
Sepanjang hidupku
     Trimakasih Yahshuahku
     Buat anugrah yang Kau bri
     S’bab hari ini Tuhan adakan
     Syukur bagi-Mu

347.     Tuhan Kurindu
Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti
Bawaku mendekat kepada-Mu
Dalam kemuliaan yang kudus
     Kunanti Engkau, Tuhan Kuasa
     Dalam kemuliaan yang kudus
     Kusembah engkau, Tuhan kuasa
     Dalam kemuliaan yang kudus

348.     Tiada Tuhan seperti Engkau
Yang membuat hidupku berarti
Kau pulihkan hatiku, Kau segarkan jiwaku
Dengan kasih-Mu ya Tuhanku
     Kaulah Tuhan kes’lamatan hidupku Yahshuah
     Jamahan-Mu mengubahkan hidupku
     Kau berikan damai dalamku
     Engkau bebaskan ku
     Kau Yahshuah kes’lamatankuJesus Sungguh
Agung & Mulia
 


349.     Tiada Lebih Indah
Ku melayani Yahshuah, walaupun sukar
Dan berat jalannya, takkan aku mundur
Seb’lum berakhir hidupku
Kar’na kutau apa arti hidupku
     Terindah dalam ku telah kutinggalkan
     Termanis dalamku telah kulepaskan
     Asal hati Yahshuah merasa senang selalu
     Kar’na kutau apa arti hidupku
Kumelayani Yahshuah,
Itu lebih indah dari semua
Kumelayani Yahshuah
Itu lebih manis  dari semuanya

350.     Tuhan siapkna Kehidupanku
Sungguh kudus teruji
Dengan bersyukur, ku akan hidup
Hidup kudus, bagi-Mu

351.     Tuhan Aku Rindu Tuhan Aku Siap
Penuhi aku dengan Roh-Mu
Kurindu lawatan-Mu
     Kurindukan kau hadir disini
     Saa ini Yahshuah
     Kurindukan Roh-Mu mengurapi
     Saat ini Tuhan

352.     Tanda-Tanda Telah Nyata
Hujan akhir t’lah tiba
Tuhan sedang melawat ummat-Nya
Ladang sedang menuning, siap untuk dituai
Banyak jiwa menanti, ulurkan tangan kita
Tuailah, tuailah sekarang
     Nyatakan kemuliaan-Nya
     Pada segala bangsa
     Dan Kuasa-Nya dinyatakan melimpah
     Bangkitlah Gereja Tuhan
     Pandang sekeliling-Mu.. generasi ini
     S’lamatkan Ya Tuhan, ini doaku

353.     Tuhan Kurindukan Hu
Pada kekudusan-Mu,
Kudatang pada-Mu Tuhan
Ku s’rahkan hidupku
Kurindu memandang wajah-Mu
Menyembah didepan tahta-Mu
Biar kutinggal dalam hadirat-Mu
     Dan ‘kan kusembah Hu
     O, bapa kusembah Hu
     Dan ‘kan kusembah Hu
     Kuangkat tanganku,
     Kutinggikan Kau Tuhan
     Dan ‘kan kusembah Hu, O.. Tuhanku

354.     Tak Terukur, kasih-Mu Tuhan
Kau t’lah gantikan diriku
Kau curahkan darah-Mu, tuk tebus dosaku
     Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah
     Dengan segenap hatiku, O..
     Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disemabh
     Dengan seg’nap jiwa dan ragaku

355.     Tuhan Kaulah Pengharapanku
Ku percaya hanya kepada-Mu
Yahshuah Kaulah perlindunganku
Engkau yang s’lallu kupuji
     Mulutku penuh dengan pujian
     Kepada-Mu ya Yahshuah Tuhan
     Sepanjang ahri ku b’ri penghormatan
     Kepada-Mu ya Tuhanku
356.     Tuhan selalu dekat
Orang yang hancur hatinya
Hati Bapa membuat luka
Kasih-Mu kuatkanku
     Sumbuyang pudar
     ‘Tak akan dipadamkan-Nya
     Pengampunan-Nya memulihkan
     Kasih-Nya sembuhkan
Kasih-Mu kuatkanku, kasih-Mu, sembuhkanku
Kasih-Mu bebaskanku
Kasih-Mu pulihkanku

357.     Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan
Semua dapat Kau lakukan
Apa yang kelihatan mustahil bagiku
Itu sangat mungkin bagiMu
     Disaatku tak berdaya
     Kuasa-Mu yang sempurna
     Ketika kupercaya muzijat itu nyata
     Bukan karna kekuatan
     Namun Roh-Mu ya Tuhan
     Ketika kuberdoa, Muzijat itu nyata

358.     Tak terlukiskan
Kasih yang kau berikan
Karya termegah, tiada bandingnya
     Dekap kasih-Mu
     Setia menjagaku
     Kan kunyatakan
     Bahwa Yahshuahlah Tuhan
Maha mulia, maha kuasa
Dia bertahta atas semesta
Sulu sekarang sampai selamanya

359.     Tuhan Kami datang
Penuhi panggilan-Mu
Tuhan kami ada tuk kerjakan visi-Mu
Cita-cita dan masa depan
Kuserahkan segalanya
Hanya untuk kemuliaan-Mu
     Trimalah, inilah persembahanku
     Trimalah, inilah hidupku
     Pakailah sesuai dengan Rencana-Mu
     O… Tuhan kumau hidup
     Dalam panggilan-Mu

360.     Urapan-Nya t’lah turun
Dalam jubah pujian
Hadirat-Nya penuhi tempat ini
     Dan jubah pujian aku kenakan
     Dan jubah pujian b’ri kemenangan
     Atasi semua masalah dan persoalan
     Aku lebih dari pemenang

361.     Ubah Hatiku Seputih Salju
Ubah hatiku s’perti Diri-Mu
Engkau penjunan, kutanah liat
Bentuk jadikan, ingin kulihat

362.     Ujilah Aku Tuhan
Cobalah Aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku
Mataku tertuju pada-Mu
     Aku cinta pada-Mu Tuhan
     Aku rindu hadirat-Mu Tuhan
     Aku ingin selalu dekat dengan-Mu
     Menikmati kehadiran-Mu
Kunyanyi Hosana
Bagi Rajaku yang duduk ditahta
Aku muliakan dan kuagungkan
Kau layak disembah
363.     Urapan baru terjadi ditempat ini
Tuhan hancurkan setiap belengu dosa
Sork kemenangan terdengar ditempat in
Disini ada urapan baru

364.     Waktu Daud Melompat-lompat
Tabut Tuhan sudah datang
Anak Tuhan bersuka senang
Tabut Tuhan sudah dating
O… Dia dating, haleluya
Tabut Tuhan sudah dating
O … Dia dating, haleluya
Tabut Tuhan sudah dating

365.     Waktu Greja Bangkit Diakhir Zaman
Smua orang kudus penuh kuasa-Nya
Mereka membritakan firman-Nya
Kumau disana
Waktu Tuhan nyatakan rencana-Nya
Memanggil kita dari semua bangsa
Dia kuatkan hati dan tangan kita
Kumau disana
     Kumau ikut berperang
     Sambil bersorak hei
     Kuakan tinggikan panji bagi Tuhanku
     Tuhan siapkan kami, mari kita berkarya
     Kerajaan-Mu dating, kehendak –Mu jadi
Kumau disana… waktu Tuhan dating
Kumau disana… waktu gereja bangkit
Kumau disana…  waktu trompet berbunyi
Kumau disana… perang dimenangkan
Kumau disana…

366.     Yahshuah Dihati, Tiada Susah
Tiada sedih, O, Yahshuah dihati
Yahshuah dihati tiada susah, puji haleluya
     Puji Tuhan haleluya, puji haleluya
     Puji Tuhan haleluya, haleluya

367.     Yahshuah Kekasih Jiwaku
Sungguh kupercaya padamu
Kar’na kasih-Mu  padaku, kau tebus dosaku
Dari terbitnya matahari,
Dan sampai terbenamnya
Kunyanyikan lagu pujian, tinggikan nama-Mu
     Dengan gendang, kupuji-kupuiji
     Dengan kecapi, O….
     Kubernyanyi Haleluya, Yahshuah kekasihku
Saying-sayang disayang
Aku disayang Tuhan,
Aku diangkat jadi anak-Nya
Aku disayang Tuhan
     Glori-glori-glori, Haleluya
     Glori-glori Puji Tuhan

368.     Yahshuah Itulah satu-satunya
Penolongkuu yang sungguh
Ia berjanji akan kembali, angkat kita semua
     O…Haleluya, puji Tuhan
     Upahmu besar di surga, O… Haleluya,
     Puji Tuhan, upahmu besar disurgaTuhan Memberkati
Kita
 369.     Yahshuah, Yahshuah, Yahshuah }2x
Nama itu memikat hatiku
Dia hapus semua dosaku
Dia b`ri hati yang baru
Hati resah dilenyapkan
Sejaht`ra Dia berikan
Hati bimbang dikuatkan, hidup kekal
Dia b`rikan padaku
     Jangan kau bimbang, nyanyi sembahyang
     Nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi
     Susah pun hilang
     Nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi
     Takut pun hilang

370.     Yahshuah Kau Dasar Yang Teguh
Aman ku bersama-Mu
Yahshuah Kau Dasar yang teguh
Ku percaya akan Firman-Mu }2x
     Sungguh kupercaya (sungguh kupercaya)
     Masa depanku (masa depanku)
     Dalam rancangan-Mu (dalam  rancangan-Mu)
     Kupercaya, kupercaya …
Yahshuah kau dasar yang teguh ….dst
     Firman-Mu setia (Firman-Mu setia)
     Ajaib Kuasa-Nya (Ajaib Kuasa-Nya)
     Allah pelepasku (Allah pelepasku )
     Kupercaya, kupercaya …

371.     Yahshuah, Tuhan Kita Perkasa
Raja segala Raja,  Tuhan Maha Besar
Lawan musuh dengan senjata-Nya
Firman Tuhan yang berkuasa
Injak iblis, dengan kuasa Tuhan
Kita bebas dibebaskan-Nya
Haleluya, haleluya, haleluya …

372.     Yahshuah, Ajaib Tuhanku Ajaib
Kasih-Nya ajaib bagiku
Yahshuah ajaib, Tuhanku ajaib
Rahmat-Nya ajaib bagiku
     Tak berubah kasih-Nya
     Setiap hari bertambah indahnya
     Sampai bumi berlalu, dan hapuslah ragaku
     Yahshuahku ajaib bagiku

373.     Yahshuah Pokok Dan Kitalah Carang-Nya
Tinggallah di dalam Dia
Yahshuah pokok dan kitalah carangnya
Tinggallah di dalam Dia
Yahshuah pokok dan kitalah carangnya
 Tinggallah di dalam Dia
Pastilah kau akan berbuah
     Yahshuah cintaku, ku cinta kau,
     Kau cinta Dia … }2x
 
374.     Yahshuah Disanjung}2x
Yahshuah disanjung tinggi
Malaikat puji Dia, umat-Nya sembah Dia
Rajaku disanjung tinggi

375.     Yang Terutama Didalam Hidup Ini
Meninggikan nama Yesus
Yang terutama didalam hidup ini
Memuliakan nama-Nya
     Haleluya, Haleluya, saya mau cinta Yhashuah
     Haleluya, Haleluya, saya mau cinta Yahshuah

376.     Yahshuah Yang Termanis
Buat jiwaku }2x
Yahshuah yang termanis buat jiwaku
Kucinta s`lamanya
-       Yahshuah yang terindah buat jiwaku
-       Yahshuah yang  termahal buat jiwaku
  
377.     Yahshuah Dalam Nama-Mu kubertelut }3x
Dan mengaku Kaulah Tuhan
Kaulah Kristus, Kaulah Tuhan
Lewat Roh-Mu, dalam ku
Kulihat kuasa-Mu

378.     Yahshuah, Kucinta Kau
Ku, tinggikan, kuagungkan
Aku `kan memuji-Mu
Baik did lam suka dan duka
     S`bab kau layak t`rima pujian }2x
     S`bab Kau layak diagungkan Yahshuah
     Raja diatas segala Raja

379.     Yahshuah, Kemulian-Mu
Pulihkan hatiku, Yahshuah kemuliaan-Mu
Berkati hidupku
     S`gala pujian syukur bagi-Mu
     Kau hadir dalam hidupku
     Kini, kudatang sujud dihadapan-Mu
     Memuji-Mu, menyembah-Mu
     Yahshuah kumenyembah-Mu

380.     Yahshuah Engkau Baik
Sungguh baik sangat baik      2x
Kasih-Mu tak berkesduahan
Kasih-Mu kekal selamanya 
     Aku t`lah mengenal kasih karunia-Mu
     Aku t`lah mengenal kasih setia-Mu
     Kau kaya rela jadi miskin
     Supaya aku jadi kaya
               Hosana, Hosana,
               Bagi Yahshuah Tuhan ku
               Hosana, Hosana,
               Bagi Yahshuah Tuhan ku
              
381.     Yahshuah, Kaulah Sahabatku
Yahshuah, Kaulah Tuhanku
Yahshuah, Kaulah sehalanya, bagiku
     Disaat aku dalam kebimbangan
     Dikala aku, dalam kesesakan
     Ketika aku putus pengharapan
     Kutau pasti Kaulah penolongku
Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan hatiku
Kau beriku kemenangan
Yahshuah kau benteng dalam hidupku

382.     Yahshuah, Kau Telah Memulai
S`gala yang baik dalamku
Kau berikan hidup-Mu, s`bagai ganti dosaku
Kar`na kasih-Mu padaku
     Yahshuah, Kau telah memulai
     Kasya yang mulia dalamku
     Engkau menjadikanku, serupa gambaran-Mu
     Yang berharga di mata-Mu
S`karang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia
Yang tak pernah meninggalkan
Perbuatan tangan-Mu
S’karang ku menyembah-Mu
Tuhan yang mulia
Sempurnakan seg’nap hidupku
Agar indah bagi-Mu
383.     Yahshuah Tuhan ditinggikan
Atas s’gala Tuhan, dimuliakan naik kesorga
B’rikan Roh Kudus-Nya
     Datanglah s’karang penuhi kami
     Dengan Kuasa-Mu
     Penuhi Kami sekarang ini, dengan api Roh-Mu
Roh Kudus, ini hamba-Mu
Roh Kudus, p’nuhi hamba-Mu

384.     Yahshuah Tuhan dan Bapa Kami
Engkau layak menerima pujian
Hormat dan kuasa, s’bab Kau telah ciptakan
Segalanya…
     Oleh karna kehendak-Mu
     Semuanya itu telah ada dan diciptakan
     Umtuk kemuliaan-Mu, Terpujilah Tuhan
Hosana, terpujilah Tuhan
Terpujilah Tuhan Yahshuah
Hosana, terpujilah Tuhan Yahshuah

385.     Yahshuah Kami Puja
Kami sembah sebagai raja
Berdiri, ditengah kami, ditinggikan dan dipuji
     Sembah dan puji, p’nuhi Tahta-Mu } 3x
     Bapa Yahshuah adalah Raja

386.     Yahshuah, Peny’lamatku
Tiada yang seperti Engkau
Stiap hari kumemuji, keajaiban kasih-Mu
Pelindung penolong, menara kekuatan
Biarlah semua yang bernafas
Tak berhenti menyembah-Mu
     Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia
     Pujian hormat Kuasa bagi Raja
     Gunung tunduk laut bergelora
     Mendengar nama-Mu
          Kubersuka atas perbuatan-Mu
          S’lamanya kukasihi Engkau Tuhan
          Tiada janji s’perti yang ada pada-Mu
    
387.     Yahshuah Tuhan, Mulialah Nama-Mu
Bapa Yahweh ku, besar kasih-Mu
Dahulu sekrang dan sampai s’lamanya
Kasih-Nya tak pernah berubah
     Yahshuah Tuhan mulialah nama-Mu
     Bapa Yahweh ku, besar kuasa-Mu
     Dahulu s’karang dan sampai selamanya
     Kuasa-Nya tak pernah berubah
Dia sanggup, Yahshuah sanggup
Melakukan perkara yang besar
Dia sanggup, Yahshuah sanggup
Memulihkan yang terluka
Menyembuhkan yang menderita
Yahshuah sanggup memulihkan hidupku

388.     Yahshuah segalanya, kepadaku
Yahshuah segalanya, besar kecil
Yahshuah b’rikan padaku, hidup yang baru
Yahshuah segalanya, bagaimana kau
     Seperti air madu, dari batu karang
     Dicicip, air yang manis
     O… Lihatlah, Bapa Yahweh baik
     Dicicip air madu manis


I Love Yahshuah
 


389.     Ya Tuhanku
Aku hendak bernyanyi bagi-Mu
Selama kuhidup
Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu
Selagi ku ada
     Inilah yang kurenungkan, setiap waktu
     Nyanyian pujian
     Dan pengagungan, kepada-Mu
     Biarlah manis kau dengar Tuhan
     Manis Kau dengar Tuhan
Biar hatiku bersuka kar’na-Mu

390.     Yahshuah, Aku Cinta pada-Mu } 3x
Yahshuahku aku cinta Kau
     Dengan seg’nap hatiku
     Dengan seg’nap jiwaku
     Hanya Engkau yang layak disembah
     Yahshuah tak terukur kasih-Mu
     Yahshuah, sungguh kucinta Kau

391.     Yahshuah Kaulah Tuhanku
Engkau hadir didalam kemulian-Mu
Kau layak dipuji, layak tuk ditinggikan
Mulialah nama-Mu
     Curahkanlah, penuhilah hatiku
     Dengan minyak baru-Mu
     Betapa kurindu menyukakan-Mu
     S’karang dan selamanya

392.     Yang Kusembah, Hanya  Yahshuah
Yang kupuja hanya Yahshuah
Yang kusanjung, hanya Yahshuah
Sebab Kau Tuhanku
     Yahshuah, kau Tuhanku, yahshuah Engkau Tuhanku
     Yahshuah, Engkau rajaku yang turun kedunia
     Yahshuah, kusembah Kau, curahkan
     Roh kudus-Mu, kini, aku menyembah
     Masuk hadirat-Mu

393.     Yang Lemah Dikuatkan
Yang miskin diperkaya,
Yang buta diselikkan perbuatannya bagiku
     Hosana… Hosana, bagi anak Domba
     Hosana… Hosana,
     Yahshuah bangkit dari maut
     Hosana… Hosana, bagi anak Domba
     Hosana… Hosana,
     Yahshuah bangkit dari maut

394.     Yang Dulu Tak Kumengerti
S’karang Kau Buat mengerti
Kau singkapkan mataku
Dengan kasih-Mu
     Apa yang tak kupikirkan
     Sungguh t’lah Kau sediakan
     Kau curahkan berkat-Mu
     Limpah dalam hidupku
Trimakasih Yahshuah, Trimakasih Yahshuah
Kubri syukur hanya pada-Mu
Ya Tuhanku, Ya Bapaku
Trimakasih Yahshuah, Trimakasih Yahshuah
Ku b’ri syukur hanya bagi-Mu
Trimakasih Yahshuah

395.     Ya Tuhan Engkau Bapaku
Aku mencari wajah-Mu
Jiwaku haus kepada-Mu rindukan hu
Kupandang tempat Kudus-Musambil melihat kemuliaan-Mu
S’bab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup
     Kumemuji Tuhan seumur hidupku
     Dan menaikkan tanganku demi nma-Mu
     Sungguh Kau telah menjadi penolongku
     Dibawah naungan sayapMu
     Jiwaku melekat kepada-Mu

396.     Yahshuah kau Dahsyat
Kau sungguh hebat
Hanya kepada-Mu kuingin lebih dekat
Kudiberkati, Kau diberkati
Kita diberkati tuk memberkati lagi
Yahshuah kau dahsyat, Kau sungguh hebat
Kau brikuasa tujk bebaskan yang terikat
Ku diselamatkan, kau diselamatkan
Mari britakan kepada semua orang
     Yo… ayo… kita semua
     Menuai diakhir zaman
     Yo… ayo… banyaklah jiwa
     Menanti uluran tangan

397.     Kusanjung Kau Ditempat Tinggi
Sebab Engkau Iman besar agung
Kusanjung Kau lebih dri yang lain
Dan kudatang menyembah-Mu Tuhan

398.     Kutau Dia Penolongku
Darah-Nya hapus dosaku, kuyakin, kuyakin
Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku
Ku yakin, kuyakin
     Ku angkat panji O… Dia t’lah
     Menang atas maut
Dia penebusku, dia hiduplah )2x
Kau bebaskanku, kukan bangkit
Kukan menari  menyambut
K’rajaan-Mu dating

399.     Jalan-Mu tak terselami
Oleh setiap hati kami
Namun satu hal kupercaya
Ada rencana yang indah
Tiada terduga kasih-Mu
Heran dan besar bagiku
Arti kehadiran-Mu selalu
Nyata didalam hidupku
     Penyertaan-Mu sempurna
     Rancangan-Mu penuh damai
     Aman dan sejahtera
     Walau ditengah badai
     Inginku selalu bersama
     Rasakan keidahan
     Arti kehadiran-Mu Tuhan

400.     Kudatang Ketempat Kudus-Mu
Kurasakan kehadiran-Mu
Kusujud, kuangkat tangan-Mu
Menyambah-Mu Tuhanku
     Hadirat-Mu Tuhan ubah hatiku
     Hadirat-Mu Tuhan, p’nuhi hidupku
     S’gala pujian dan kemuliaan
     Bagi-Mu Tuhan
401.     O betapa dalamnya Kasih Setia-Mu
Betapa besar-Nya kebaikan-Mu
Hidupku dipenuhi, kemuliaan
Indah-Nya O Yahshuah Tuhanku
     Sempurnalah kehidupanku
     Sejak Engkau hadir dalam hatiku
     Kau perhatikanku setiap waktu
     O sungguh indahnya Yahshuah Tuhanku

402.     S’karanglah Waktunya
Kau lawat Indonesia…
Urahkanlah belas kasih-Mu Tuhan
S’lamatkan Indonesia
     Curahkan Tuhan hujan keselamatan
     Curahkan Tuhan hujan pertobatan
     Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu
     Slamatkan Indonesia

403.     Doa buat damai di Indonesia … 3x
Indonesia penuh damai
Damai… damai… damai… damai
Indonesia penuh damai
Syaloom, syaloom, syaloom, syaloom
Indonesia penuh damai

404.     Bila Orang Benar Berdoa
Tiada yang mustahil bagi Dia … 2x
Kukal;ahkan sakitku dengan doa
Kukalahkan takutku dengan doa
Kukalahkan kwatirku dengan doa
Doa besar kuasanya
     Doa.. berdoa
     Doa besar kuasanya
     Dia… berdoa
     Doa besar muzijatnya

405.     Kami Umat-Mu Tuhan
Sujud dihadirat-Mu, rendahkan diri
Dan berdoa kepada-Mu
Semua bersujud Tuhan
Dan mencari wajah-Mu
Berbalik dari, jalan yang jahat
Turuti Firman-Mu
     Curahkanlah Tuhan kasih saying-Mu
     Memenuhi kotaku
     Balutlah stiap hati, yang terluka
     Dengan darah-Mu Kudus
Kami rindu Tuhan… selamatkan negri kami
Kami haus Tuhan.. berkati Indonesia

406.     Kami Sujud Dikaki-Mu
Merendahkan diri
Bersatu dengan tangis-Mu
Bagi kota  yang tercinta
Biar belas kasih-Mu Bapa
Yang bertambah nyata, dicurahkan atas kami
Lawatlah umat-Mu
     Ampunilah… selamatkanlah
     Kota tercinta, sinari dengan
     Terang kasih-Mu, dengar doa kami

407.     Nama-Mu selalau kusebutkan, didalam Doaku
Dengan penuh penyembahan
Kasih-Mu, senantiasa kukenang
Dalam pujianku, dengan kerinduan
     Kurindu… duniapun merasakan
     Kasih yang kurasakan,
     Dari-Mu Yahshuah Tuhan
     Kurindu… membuat dunia mengerti
     Kau menunjukkan Tuhan itu kasih
408.     Satukan Kami Satu dalam Kuasa-Mu
Sebab kami bersaudara
Biar kami satu, seperti kau dan bapa Satu
Dunia lihat kau dalam kami
     Jadikan kami sehati, sepikir
     Biar kehendak-Mu jadi
     Tuk menyatakan rahmat-Mu
     Jadikan kami satu

409.     Bapa Surgawi, Ajarku Menerti
Betapa dalam kasih-Mu
Bapa surgawi, ajarku mengenal
Semua yang terjadi didalam hidupku
Ajarku menyadari, Kau selalu sertaku
Bri hatiku selalu bersyukur pada-Mu
Karna rencana-Mu indah bagiku

410.     Dia lahir untuk Kami
Dia mati untuk kami
Dia bangkit bagi kita semua
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Bapa kami
Dia Raja diatas s’glala raja
     Yaitu Firman Tuhan
     Yang turun kebumi
     Yang ajadi sama dengan manusia
Dia Yahshuah sobat kami
Dia Yahshuah Tuhan kami
Sang Penebus Juru S’lamat manusia

411.     Dari Kelahiran-Mu
Sampai kematian-Mu
Kau tujukan kemenangan demi
Kemenangan
Oleh kebangkitan-Mu
Dan pencurahan Roh-Mu
Kau nyatakan kemenangan
Demi kemenangan
     S’bab Kau menang, Kau menang
     Sukacita untuk selamanya
     S’bab Kau menang, Kau menang
     Sukacita, sampai selamanya
     Yahshuah kau yang menang

412.     Tuhan adalah Kekuatanku
Bersama Dia kutak akan goyah
Ku kan terbang tinggi, bagai Rajawali
Melakukan perbuatan yang besar
     Ku kan terbang tinggi Bagai Rajawali
     Dan melayang tinggi
     Dalam kemuliaan-nya
     Biar bumi bergoncang           Dan badai menerpa
     Kukan terbang tinggi bersama Dia

413.     Dari Pulau dan Benua
Terdengar selalu trus
Lagu pujian semua
Bagi Raja penebus
     Glo… ria
     Muliakan Tuhan        2x
Tinggi-tinggi dalam Surga
Tentra Tuhan yang kudus
Tak lelah menyanyi juga
Dihadapan penebus
     Glo…. Ria
     Muliakan Tuhan        2x414.     Dengan segenap Hati
Kumenyambah memuji
Sampai seluruh bumi
Bersujud mengakui
     Walau malam menyepi
     Tak akan kusendiri
     Kasih yang menerangi
     Kau setia menanti
Ha… leluya… 3x
Haleluya kau Tuhanku

415.     Dihadapan hadirat-Mu
Kupandang kemuliaan-Mu Tuhan
Kudus… kuduslah Engkau, Tuhan mulia
     Kumenyembah kepada-Mu
     Segnap hati kucari wajah-Mu
     Kudus… kuduslah Engkau Tuhan mulia
Engkau kusembah… kusembah
Yahshuah kusembah, dihadapan tahta
Kemuliaan-Mu, hanya Kau yang kusembah

416.     Bapa… Pegang tanganku
Aku rindu saat teduh bersama-Mu
Dekap aku, indah dalam naungan-Mu
Bawa hidupku pada-Mu
Masuk dalam tahta-Mu yang kudus
     Bapa… Pegang tanganku
     Aku rindu tinggal didalam bait-Mu
     Engkau terang
     Yang membuatku melihat
     Melihat jauh kedalam
     Kebenaran-Mu Bapa
Lebih dari nafasku Bapa
Kuperlukan kasih-Mu Bapa
Berjalan disamping-Mu Bapa
Seumur hidupKu
Lebih dari nafasku Bapa
Kuperlukan kasih-Mu Bapa
Peganglah tanganku ya Bapa
Untuk selamanya…

417.     Kau Telah Buktikan, Cinta-Mu padaku
Kau membayarku dengan Darah-Mu
Kubersyukur
Yang ada padaku
Semuanya milik-Mu
Kupersembahkan seluruh hidupku
Di mezbah-mu
Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban
Hanya Kau tempatku berharap
Berjalan bersama-Mu kutakkan goyah
S’bab tangan kasih-Mu, tersedia bagiku
Slamanya Kau kucinta

418.     Yahshuah Dambaanku
Satu  hal yang selalu kurindu
Kehadiran-Mu
Satu hal yang menjadi hasratku
Menyenangkan-Mu
     Yahshuah Kau dambaanku
     Kusujud menunggu Curahkan urapan-Mu
     Saat kusembah Hu Hadirat-Mu melingkupiku
Menenangkanku
Yahshuah Is The BestKini ku membawa hidupku Basuh diriku

419.     Lebih Dari Pemenang
Dalam sgala perkara
Iblis tlah dikalahkan oleh kuasa DarahNya
Jika Tuhan dipihak kita
Siapa dapat melawan
Kita lebih dari pemenang
     Haleluya…, kibarkanlah panjiNya
     Yahshuah Raja Segala Raja
     Haleluya…, bangkitlah gereja-Nya
     Kita lebih, lebih dari pemenang

420.     Dalamnya Kasih-Mu Bapa
Terlebih dari sglanya
Pengorbanan yang termulia, slamatkanku
Dengan darah yang tercurah
Ampuniku atas dosa
Kubersujud kepada-Mu, O… Yahshuahku
     Engkau kusembah
     Kau yang terindah
     Pulihkanku dengan darah-Mu
     Engkau kusembah
     Bapa mulia, seumur hidupku
     Kumau menyembah-Mu

421.     Bukan dengan kekuatanku
Akudapat jalani hidupku
Tanpa Tuhan yang disampingku
Ku tak mampu sendiri
     Engkaulah kuatku
     Yang menopangku
     Kupandang wajah-Mu dan berseru
     Pertolonganku dating dari-Mu
     Peganglah tangan-Ku
     Jangan lepaskan
     Kaulah harapan dalam hidupku

Ndang alani hagogoon ki
Boi au mandalani ngolukkon
Aut unang ho na dilambungki
Tung soboi au songon on
     Hodo hagogoon, manukkoli au
     Hubereng bohiM laos martangiang au
     Mangido pangurupion diau
     Sai tiop tanganku, sai togu ma au
     Ai hodo Tuhan, pargogo di au

422.     Nama-Mu slalu Kusebutkan
Di dalam doaku
Dengan penuh penyembahan
     kasihMu senantiasa ku kenang
     dalam pujianku
     dengan kerinduan
kurindu dunia pun merasakan
kasih yang kurasakan
dari-mu Yahshuah Tuhan
     kurindu semua yang Kau lakukan
     membuat dunia mengerti
     kau menunjukkan Tuhan itu kasih

423.     Firman-Mu Tuhan Plita Bagi Hidupku
Janji-Mu terang, bagi jalan-jalanku
Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari
Kumenantikan-Mu beri kekuatan baru
     Ku kan terbang tinggi di awan
     Bersama-mu dalam kemuliaan
     Sbab Firman-Mu teguh menopang
     Ku kana man dalam-Mu Tuhan
Jalan-Mu diatas jalan-jalanku
Rancangan-Mu, melebihi rancanganku
Firman-Mu sungguh telah membebaskanku
Berjalan lebih tinggi
Berjalan bersama-Mu
424.     Semangat
Api roh kudus telah dicurahkan
Bangkit grejanYa di pulihkan
Mari umat tebusan, nyatakan kemuliaan
Yahshuahlah Tuhan Raja kita
     Api roh kudus telah dicurahkan
     Hati umat-nya dinyalakan
     Hati ami terbeban
     Penuh dengan kasih Tuhan
     Britakan injil keselamatan
Mari semangat, semangat, semangat
Bekerja buat Tuhan
Mari semangat, semangat, semangat
Britakan injilnya
     Lading sudah menguning
     Panen besar tlah tiba
     Semangat, semangat, semangat
     Semangat bagi Dia

425.     Kemuliaan bagi Tuhan
Ditempat maha tinggi
Kau Raja diagungkan dan dipuji
     Datanglah kerajaan-Mu
     Jadilah kehendak-Mu
     Sluruh bumi penuh kemuliaan-Mu

426.     Kami Yang Tlah Ditebus
Dengan darah yang kudus
Mengangkat pujian bagi-Mu
     Kami bait kudus-Mu
     Sebagai bukti karya-Mu
     Nyatakan Kau besar dan hidup
Berlari sampai tujuan
Mendapatkan mahkota kekal
     Kami trima Kuasa-Mu Tuhan
     Kami trima kemenangan yang
     Tlah kau sediakan
     Tuk kami bawa disetiap langkah
Dimana pun kami berdiri
Kemanapun kami kan pergi
Disitu pasti muzijat-Mu terjadi

427.     Bangkit Gereja Tuhan Sekarang
Maju dalam kuasa Roh Kudus
Kemenanga telah diberikan
Kuasa dosa dipatahkan
Umatnya dipulihkan bersoraklah
     Pengurapan-nya telah dicurahkan
     Kuasa muzijatnya pun dinyatakan
     Mari kibarkan panjiNya
     Bagi kemuliaan-Nya
Mari berperang… umat pemenang
Rebut bangsa-bangsa
Bagi-Mu Tuhan

428.     Waktu Gereja bangkit Aiakhir Zaman
Semua orang kudus penuh kuasa-Nya
Mereka membritakan Firman-Nya
Ku mau disana
     Waktu Tuhan nyatakan rencana-Nya
     Memanggil kita dari semua bangsa
     Dia kuatkan hati dan tangan kita
     Ku mau disana
Ku mau ikut berperang
Sambil bersorak, hei…
Ku akan tinggikan panji, bagi Tuhanku…
     Tuhan siapkan kami
     Mari kita berkata
     Krajaan-Mu dating
     Kehendak-Mu jadi…
     Ku mau disana
Kumau disana… waktu trompet bunyi
Kumau disana… waktu Tuhan dating
Kumau disana… waktu musuh jatuh
Kumau disana… waktu greja bangkit
Kumau disana… perang dimenangkan
Kumau disana…

429.     Kau Bapa Yang Mengasihiku
Kuasa-Mu memulihkanku
Hati yang baru Kau berikan
Untuk ku dapat melihat
     Rencana-Mu indah bagiku
     Kau ada disetiap jalanku
     Hatiku haus dan lapar
     Akan Engkau…
Kaulah segalanya, di dalam hidupku
Kerajaan-Mu, Kebenaran-Mu, itu bagianku
     Kaulah yang kupandang
     Di dalam hidupku
     mengasihiMu memuliakan-Mu
     bapa dan  Rajaku

430.     Angkatlah Suara-Mu
Bpuji dn serukan Nama Yahshuah
Tanggalkan bebanmu
Tak perlu kau kwatir, s’bab Dia sanggup
     Gerakkan kaki-mu
     Menarilah dan bertepuk tangan
     Bersukacitalah, tak perlu kau kwatir
     S’bab Dia sanggup
S’karang nyanyikan kebesaran-Nya
Dia kuat dan penuh kuasa
Bersorak sorai  karna kasih-Nya
Tlah dating melawat kita
Nyanyi bagi Dia

431.     Tak Terlukiskan
Kasih yang Kau berikan
Karya termegah, tiada bandingan-Nya
     Dekap kasih-Mu, setia menjagaku
     Kau ku nyatakan
     Bahwa Yahshuahlah Tuhan
Maha kuasa, Maha Mulia
Kau bertahta atas semesta
Maha Kuasa, Maha mulia
Dulu sekarang sampai slamanya

432.     Alangkah Indahnya
Hidup di dalam Tuhan
Yang mencurahkan berkat yang melimpah
     Alangkah indahnya
     Jalan bersama Tuhan
     Dia memberikan kuasa
     Untuk menang…
Yahshuahku dahsyat ku tak ragu kepada-Mu
Kau Tuhan yang setia dipihakku
Yahshuahku dahsyat tak terbendung kuasa-Mu
Kau yang terhebat terbesar bagiku
     Kau yang terhebat…
     Kau yang terbesar
     Kau yang terhebat, terbesar
     Terhebat, terbesar bagiku 433.     Bersorak-sorai Hai Umat Tuhan
Kudus dan mulialah nama-nya
Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya
Berkuasa selama-lamanya
     Bagi Dia, yang bertahta
     Yang layak trima segala pujian
     Bagi Dia, yang memrintah
     Surga bujmi sujud menyembah
     Dihadapan-Nya

434.     Bagiku Kau Bri Kehidupan
Bagiku Kau bri kekuatan
Tiap hari… Itu bagiku
     Bagiku Kau bri keselamatan
     Bagiku Kau bri pegharapan
     Yang baru… itu bagiku
Pribadi-Mu Tuhanku
Tlah menawan hatiku
     Bagi-Mu, segala pujianku
     Bagi-Mu, kekagumanku
     Bagimu, Yahshuah Tuhan Rajaku
     Hanya bagiMu

435.     Saat Tiada jalan, hadapi persoalan
Yahshuah ada disana dan membriku jawaban
Pahitnya kenyataan
Dan tak mampu bertahan
Yahshuah ada disana dan memberiku harapan
     Hanya nama Yahshuah … 4x
     Yang memberiku jawaban
     Hanya nama Yahshuah… 4x
     Yang membriku harapan
Panggil nama Yahshuah … 4x

436.     Tiba Saatnya Kami Berkumpul Bersama
Dari seg’nap suku dan bangsa
Berdiri dihadapan tahta anak domba
Satu suara… mengatakan…
     Keslamatan bagi Tuhan
     Yang duduk dan bertahta
     Kami naikkan pada anak Domba
Pujian dan kekuatan
Hormat dan kekuatan
Hrmat dan kekuasaan
Kemuliaan bagi Dia, selamanya…

437.     Kumau Hidup Seturut Kehendak-Mu
Mengerjakan keslamatan
Yang telah Kau beri
Biarlah hidupku menjadi jawaban
Bagi setiap orang yang membutuhkan
     Kumau bercahaya
     Bagaikan bintang-bintang
     Ditengah kegelapan terpancar
     Terang kasih Tuhan
Kumau bercahaya bermegah dalam Dia
Menyaksikan kemurahan Tuhan
Mencritakan perbuatan Tuhan
Kurindu hidup selalu, bercahaya
Dalam kemuliaan-Nya…
     Setiap harga yang harus kubayar
     Telah menjadikan aku
     Dewasa dalam-Mu
     Berikanlah hati-Mu didalamku
     Agar hidupku hanya
     Untuk memuliakan-Mu
     Kembali ke : Kumau bercahaya…
     Menjadi alat-Mu itu rindu-Mu padaku
     Firman-Mu yang menjagaku
     Berikanku kuasa tuk genapi
     Rencana-Mu, sampai bumi ini
     Penuh kemuliaan-Mu
438.     Kaulah Satu-Satunya
Sumber dari segalanya
Kau kebenaran yang selalu kupegang
Kau keyakinanku untuk bersinar terang
     Yahshuah Tuhanku
     Yang berkuasa atasku
     Hidupku takkan sama
Ku tau sungguh, anugrah-Mu bagiku
Hidupku takkan sama…
     Kaulah alasan, untukku hidup
     Hanya menyenangkan-Mu

439.     Yahshuah Kau Kebenaran
Yang menyelamatkanku
Kau membrikanku hidup dan pengharapan
     Ku ikut kehendak-Mu
     Kuperlu anugrah-Mu
     Kunyatakan janjiku kepadaMu
Kalau ku hidup kuhidup bagiMu
Hatiku tetap, tetap menyembah-Mu
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu
     Slama ku hidup, kuhidup bagi-Mu
     Mataku tetap, tetap memandang-Mu
     Dunia tak bisa menjauhkanku
     Dari kasih-Mu

440.     Ku Dibri Kuasa Dari Raja Mulia
Menaklukkan musuh dibawah kakiku
Ku pakai kuasa dari Raja Mulia
Bila Tuhan bersamaku, siapa jadi lawanku
     Sungguh besar Kau Tuhanku )2x
     Kuberdiri dengan iman
     Dalam Yahshuah Tuhan
Kau akan membri kemenangan
Ku bersorak merayakan
Terpujilah Engkau Raja sgala Raja

441.     Dalamnya Samudra
Lebih dalam kuasa-Mu
Salib-Mu menebus hidupku
     Tinggi cakrawala
     Lebih tinggi kuasa-Mu
     Roh Kudus Kau tuntun hidupku
Kemuliaan-Mu ya Bapa
Memrintah dan berkuasa
Hanya Engkaulah Raja sgala Raja
     Kebesaran-Mu ya Bapa
     Di agungkan slamanya
     Karna Engkaulah Raja sgala Raja
     Sgala Raja… O…
Hanya Kau Raja… atas sgalanya

442.     Tuhanku Maha Besar
Tuhanku Maha Kuasa
Raja segala Raja
     Dia takkan tergoyahkan
     Dia takkan terkalahkan
     Dia hidup dan berkuasa
Serukan namaNya Yahshuah Tuhan Raja
Sgala kuasa sujud dalam nama-Nya
Di luar biasa perkasa mulia
Yahshuah nama diatas sgala nama
443.     Bapa Kau Setia
Takan meninggalkan dan kupercaya
Engkau milikku dank u milik-Mu
     Kerinduanku tinggikan nama-Mu
     Karna kutau
     Engkau dalamku dan kudalam-Mu
Ubah hatiku seperti hatiMu
Seturut salibMu, kasih-Mu Tuhan
Biar mataku, seperti Mata-Mu
Kumau jadi sepertiMu

444.     Ku tak dapat Lupakan
Kebaikan yang kuterma
Pengorbananmu yang mulia
Jadikanku berharga
     Kau tulus menerima
     Aku apa adanya
     Kebaikan kasihMu nyata
     Memulihkan hidupku
Kau bukan Tuhan yang melihat rupa
Kau bukan Tuhan yang melihat  harta
Hati hamba yang selalu Kau cari
Biar Kau temukan didalamku
     Selama kuhidup
     Ku mau menyembahMu
     Sbab Engkau sangat berarti bagiku
     Yang terbaik yang ada padaku
     Ku persembahkan kepada-Mu
     Yahshuahku…

445.     Hanya Kau
          Kau telah buktikan cinta-Mu padaku
          Kau membayarku dengan hidup-Mu
          Kubersykur
              Yang ada padaku s’muanya milik-Mu
              Kupersembahkan seluruh hidupku
              Dimezbah-Mu
Reff :     Hanya Kau … yang menjadi tempat jawaban
          Hanya Kau … tempatku berharap
          Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah
          S’bab tangan kasih-Mu tersedia bagiku
          Selamanya Kau ku cinta….


446.     Dengan Sayap-Mu
          Firman-Mu berkata Kau besertaku
          Maka kuat roh dan jiwaku
          Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan
          Disetiap langkah ku percaya
Reff :     Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi
          Di tengah badai hidup ku tak menyerah
          Kau kekuatan dan perlindungan bagiku…
              Pertolonganku ditempat maha tinggi
              Ku mengangkat tanganku aku berserah
              Kau kunantikan Kau yang kusembah
              Yahshuah ku…. Rajaku…

447.     Yahshuah
          Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku
          Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku
          Ini aku s’penuhnya milik-Mu
          Akulah hamba-Mu
Reff :     Yahshuah… Yahshuah…. Yahshuah….
          Kuberseru ….
          Yahshuah… Yahshuah kupanggil nama-Mu
          Pengabdianku hanya pada-Mu
          Yahshuah… Yahshuah Engkaulah Bapaku …448.     Apapun Yang Terjadi
          Apapun yang terjadi di dalam hidupku
          Selalu kuberkata Yahshuah itu baik
          Dalam segala hal yang terjadi
          Tetap ku berkata Yahshuah itu baik
Reff :     Ku sembah Kau… ku sembah Kau …
          Tak dapat kumembalas kasih-Nya
          Kusembah Kau… ku sembah Kau …
          Kurindu menyenangkan hati-Mu

449.     Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil
          Ku yakin saat Kau berfirman
          Ku menang saat Kau bertindak
          Hidupku hanya ditentukan
          Oleh perkataan-Mu
              Ku aman  kar’na Kau menjaga
              Ku kuat kar’na Kau menopang
              Hidupku hanya ditentukan
              Oleh kuasa-Mu
Reff :     Bagi Tuhan tak ada yang mustahil
          Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin
          Mujizat-Nya disediakan bagiku
          Ku diangkat dan dipulihkan-Nya

LAGU ROHANI
GKP SUNGAI YORDAN
maspeypah
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
Read more: http://www.maspeypah.co.cc/2010/02/cara-membuat-share-this-post.html#ixzz1BZ2rjQbJ

0 komentar:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com